Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

~ 7~~j Z~ Jos. de Klerk Titia Rinck

Frans Andreoh 3 ,

Conccrr- en Omtoviümzangev Concert-en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concertzangeres (mezzosopraan)

Neemtdesgewenschtprimavistapartijenopzich Leerares Solozang

Daendelsstraat 51 VGravenhage Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 — Tel. 1532 — Arnhem

j aa M. Taschlicky

Mevr. Joh. W. Bakker Willem Landré renor

Alt Harmonie-Compositie Oratorium- en Concertzanger

Hobbemakade 91 Amsterdam Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Bothaplein 4, Telefoon 1615 - Arnhem

lohanna C. Be^nins^ ^^t™* Ferd Timmermans

Altzangeres Prof. Arthur Nikisch schrijft: „Lleffering ist ein Organist- en Klavierleeraar (gedipt)

vortrefflicher Geiger".

Neemt prima-vistapartijen op zich. Oeeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Rotterdam Spoorsingel 76a

Zaandam Westzijde 456 spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74

_ Z A1- I E' G' T°bi

Het Klein Orkest Mevr. Ahda Loman ^

Directeur WILLEM VAN WARMELO J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam Zutphen Düsseldorf

Bronckhorststraat 4011 Amsterdam Telefoon Z. 248S Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

— ~ Geertruida van Vladeracken

Jan Dekker MevrXenyNoske-Friedlaender

Lessen in Solozang

Bas-Bariton TecMek e" BxpM

Hoofdleerares Haagsch Conservatorium _ Tn den Toren"

Rubenslaan - Tel. 6762 — Bilthoven Den Hgag y Imhoffstraat 7 Roelof Hartstraat 84 Amsterdam.

Theodora Versteegh

Maarten Dijk Tk^AAi^M*** Lieder- en Oratorium-Zangeres

«■««• Mevr. NoordeWier-ReddlllélUS Gediplomeerd Leerares Solozang

Begeleider v. concerten en repertoire-stadie AU

Leiaar voor piano en muziek-theorie. Becthovenlaan 9 Hilversum ^ ScheveningM

Hobbemakade 104. Amsterdam.

_* ., _ Lily Proost p A Van Westrheene

Mevr. P. de Haan-Manifarges _ 3 . . v■ A' VdI1 wc

Concert- er> Oratoriumzangeres (sopraan) Velperweg 122 Avenue Concordia 114 Rotterdam Leerares Solozang.

Sterrelaan 25 Hilversum

Jos. Holthaus Mevr. A. Reballio-Siewe johanna de Zwaan

Tenor Sopraan Hooge Sopraan

Hoofdlecraar Solozang aan de Muziekschool Concerf- en Oratorium-Zangeres van Toonkunst te Rotterdam en het Haagsch Qaes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Conservatorium Telefoon Int. 31667 Crispijnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242

EEN GOEDE EN WEINIG KOSTBARE VERBINDING TUSSCHEN BELANGRIJKE

MUZIEKVEREENIGINGEN EN EERSTE RANGS KUNSTENAARS GAAI UVbK

HET CONCERT BUREAU B. MIRLINE en L. S- SNOEK

PARIS AMERSFOORT

28 RUE ST. LAZAIRE VAN OLDENBARNEVELDLAAN 28

U_£" Wij hebben een vertegenwoordiging te Berlijn en onderhouden voortdurende betrekkingen met vele buitenlandsche impresarii, ter uitwisseling van kunstenaars en ensembles. Een introductie-concert te Parijs, de reis inbegrepen, behoeft nog geen f300 te kosten.

Sluiten