Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82e EN 12e JAARGANG

No. 12

10 MEI 1925

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERS1JNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok, Rotterdam;"! E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. S.l Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag; J. D. C. van Dokkum,';.* Bussum; J. H. Garms Jr., Amsterdam; ƒ. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; ' ]. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck, Elsenc (Brussel); Sj Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdaël, Den Haag ; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk,: Haarlem; F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor,' Kuiler, Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A. D. Loman Jr., Amsterdam;1., ]an de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag ;i W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem; Catherine van Rennes, 1 Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. cl. Rovaart, Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. Steen- i; man, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noord wijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken. Amsterdam; H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Heemstede; A. J. de j Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, .

Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a. iiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i niiiiiininiiiiiininiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiininiiiiiii iiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiii iiiJiiiiiiiiiiiiiJiiJifiiJiiJiiimriiriiriiiiriiiiJiiJiiiiiJHHJiiiiJiiifïimniiriiiiiiuiiiiJirjimiimn

WIJZE VAN UITGAAF» De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.—. Losse nummers f 0.75 Gedurende het winterhalfjaar (1 October—April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN t Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-afdeeling:

W. F. Crouwel Burgemeester Reigerstraat 1 Ibis, Utrecht, Telefoon 2131. " aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiliffl

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT.

WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE T ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN-EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZIEKBEGRIP EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOORLICHTING, GEDACHTENWISSELING. v. W-

illlllllllllllllllllllllliiiiiill iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiBlllillto

Sluiten