Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

115

land in de ontwikkeling van Beiaard en Beiaardkunst"; b. „Legenden in de Beiaard-geschiedenis en de Beiaard van Aalst".

5. Jef Denijnte Mechelen, België: „Beiaardklavieren".

6. Staf Gebruers te Cobh (Queenstown), Ierland: „Klokkennijverheid en Nationaal Belang".

7. Mr. Henry de Coster te Brussel, België: „De Beiaardschool".

8. Michiels-Michaux, klokgieters te Doornik-Brussel : „Oorsprong en Historiek der Beiaarden".

9. Prosper Verheyden te Antwerpen, België: a. Ontwikkeling van de Beiaarden te Antwerpen"; b. „Het Klokkenspel in de middeleeuwsche miniaturen: nadere aanduidingen over wezen en gebruik" ; c. „De Beiaardkunst in Frankrijk".

10. M. A. Brandts Buys te Velp: „Toenemende belangstelling voor Beiaarden in Nederland".

11. A. Brom Jr. te Utrecht: „Van der Hegge Zijnen en zijn nagelaten werk".

12. R. G. Crèvecoeur te Enkhuizen: „Her stok- en piano-klavier en een nieuw systeem van versteken".

13. Frans Hasselaar te Amsterdam: „Het beiaardspel als kunstspel, met betrekking tot de Amsterdamsche klokkenspelen."

14. F. A. Hoefer te Hattem : „De klokkengieter Geert van Wou."

15. Mr. A. Loosjes te Amsterdam: „Verbouwing en herstel van klokkenspeltorens en de oudheidkundige belangen".

16. Joh. W. Meijll te Nijkerk: „Wat beiaardspel vaak is; wat het zijn moet; wat daartoe in de eerste plaats noodig is".

17. Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt te 's-Hertogenbosch: „De klokken en het carillon van den St. Janstoren te 's-Hertogen bosch

18. Dr. A. Vas Nunes te Rotterdam: „Tonen en boventonen van klokken in verband met het beginsel der dynamische gelijkvormigheid.

19. P. A. van Westrheene te Arnhem: „Electrisch of pneumatisch klokkenklavier" (zoo mogelijk met proeven, toevoeging van den betrokkene).

20. Dr. W. van der Eist te Utrecht: „Klank-analyse bij klokken (met lichtbeelden en proeven).

Bij voldoende deelneming zal een congresboek worden uitgegeven, dat inschrijvers verkrijgen tegen betaling van f 5 + f 0.50 voor kosten.

.— Dezer dagen verschijnt het tweede nummer van Onze Torenmuziek, orgaan der Klokkenspelvereeniging.

■IIIIIIIIIIUIIIIHIIIIIIIIIIIIHin^

Belangrijke Data.

1 Juli f Wilhelm Friedemann Bach 1710—1784.

2 „ * Christoph Willibald (von) Gluck 1714—

1787.

3 ,. f Fehx Mottl 1856-1911.

* Friedrich Koch 1862.

4 „ * F. E. A. Koeberg 1876.

f Jean Jacques Rousseau 1712—1778. f William Bird 1543—1623.

5 „ * Stephan Krehl 1864.

* Jean Baptiste Elisée Julien Tiersot 1857.

6 „ * Emile Jacques Dalcroze 1865.

7 „ * Gustav Mahler 1860—1913.

8 „ * Friedrich Chrysander 1826—1901.

9 „ f Johann Rudolph Ahle 1625—1673.

f Friedrich Lux 1820-1895.

f Ludwig Siegfried Meinardus 1821 — 1896.

10 „ * Hendrik Bernardus Roetering Schünlau

1866.

* W. C. Thooft 1829—1900.

* Piet de Waardt 1875.

Henri Wieniawski 1835—1880.

11 „ * Daniël de Lange 1841 — 1918.

12 .. f Carl Steven Adama van Scheltema 1816

— 1898.

13 ., * Friedrich Adolf Steinhausen 1859—1910.

15 „ * Karl Joseph Brambach 1833—1902.

f Karl Czerny 1791-1857.

* Adr. P. Hamers 187).

* Johann Gottf ried Hendrik Mann 1858-1904.

16 „ f Heinrich Hofmann 1842-1902.

* Henri A. Viotta 1848.

17 „ * Friedrich Gernsheim 1839—1916.

* Henri Zagwijn 1878.

18 „ f Emil Hartmann 1836—1898.

* Hugo Riemann 1849-1919.

19 „ * Vincent Lachner 1871 — 1893.

Sluiten