Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82c EN 12e JAARGANG

No. 15

10 AUGUSTUS 1925

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTEN AARS-VEREEN JGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDERREDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, S.BOTTENHEIM, SEM DRESDEN, JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERS1JNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. b. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; |. D. C. van Dokkum, Bussum; J. H. Garms Jr„ Amsterdam; J. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; I Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk, Haarlem; F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A. D. Loman Jr., Amsterdam; Tan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag ; W Ogier Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem; Catherine van Kennes, Utrecht - H W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. U v. d. Rovaart', Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Am. Spoel, Den Haag; André Spoor Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem: Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noord wijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam; H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, heemstede; A. j. de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem,

Amsterdam; Mart. Wolters, Arasterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a. nmiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiimiiiiiii»^^

WITZE VAN UITGAAF i De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.-. Losse nummers f 0.75 Gedurende het winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. 'ADVERTENTIËNt Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen ' verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de armonce-afdeeling: W. F. Crouwel Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, 1 eletoon 2131. ffliniHiiiiiiiiiiiiiillllllliimmiiiniiiiiiiiiiiiiiiilllilffl^ """"P

1 ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR I

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT.

1 WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE 'T ZIJN^ EN |

1 LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. |

1 MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR 1

ï OVERAL IS BINNEN: EN BUITENSHUIS NIET GENOEG ^V^IG I^ZmKEGRlP |

I EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOORLICHTING, |

I GEDACHTENWISSELING. v.W. |

Sluiten