Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83e EN 13e JAARGANG

16 NOVEMBER 1925.

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHETOONKUNSTENAARS-VEREENIGIN0 UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ALSBACH & DOYER

MUZIEKHANDEL KALV ERSTRA AT 176

CONCERTBUREAU A'OAM, TEL. 44009

| DE OCEAAN-EXPRESS f

| ONAFHANKELIJK WEEKBLAD VOOR DE ZEE EN NOORDZEEKUST |

f REDACTEUR-UITGEVER: EMIL WEGELIN - BUSSUM I

y BEF" Dit tijdschrift wordt bovendien wekelijks verspreid op de mailbooten der S. M. Nederland v § en Rotterdamsche Lloyd te Genua, Marseille en Port-Said, alsmede in de voornaamste hotels § a en sociëteiten langs de Noordzeekust en in Ned. Oost-Indië. X

V Abonnementsprijs frc. p. p. f5.— per jaar voor geheel Nederland en Koloniën. Buitenland f 5.75. $ « Losse nummers 15 ets. $

RIJKEN & de LANCE

CED.BINNENHOTTE 154 ROTTERDAM

VLEUGELS pHONCiLA- BI'ANÜ'S SONQRA'S

Sluiten