Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O

RÖNISCH

PIANO* VLEUGELS

elastische aanslag fraaie hoon

HUPFELD

D UWAE RR& N AESSENS

■AMSTERDAM 'sGRAVENHAGE Stadh.Kade.l9/20 Kneuterdijk 18 A

Kerstliederen

JAC. BONSET, 0P. 89. Klokkenkerstlicd f 0.75

H. J. DEN HERTOG, Kerstlied f 0.60

ANNA LAMBRECHTS-Vos, Opus 38, Vier Kerstliederen . . . . f 1.50

JAN NIELAND, Twee Kerstliederen op Oud-Nederlandsche teksten . f 0.75

HENDRIK C. VAN OORT.Twee Kerstliederen (een- of tweestemmig) f 0.75

J. F. TIERIE, Jr., Opus 52, Acht Kerstliederen f 1.20

VRAAGT ONZEN KERST-CATALOGUS!

G. ALSBACH & Co.

AMSTERDAM

Viola d amore

te koop aangeboden voor f 375 of hoogste bod. Zeer fraai instrument in uitstekende conditie. Brieven letter V. 1611, Bureau v. d. blad, Heerenstr. 69, Bussum

KOORWERKEN

UITGEGEVEN DOOR

A* A* Noske - Den Haag

G. van Brucken-Fock. „DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS" (gemengd koor).

J. Cleuver. 3 LIEDEREN VOOR MANNENKOOR.

Alph. piepenbroek. „TANTUM ERGO" (4-stemmig mannenkoor).

Alph. Diepenbrock. 5 GOETHE GESANGE (gemengd a capellakoor).

Alph. Diepenbrock. TE DEUM (gemengd koor).

Sem Dresden. „WACHTERLIED" (gemengd a capellakoor).

Ant. v. d. Horst. TWEE FRAGMENTEN UIT HET „HOOGLIED" (vrouwenkoor).

Jan Ingenhoven. 4 QUATUORS A VOIX MIXTES (a cappellakoor).

Jan Ingenhoven. „ST. JANS VIER" (Gezelle) (4-stemmig gemengd a capellakoor).

Kor Kuiler. Op. 24. STURMLIED (gemengd koor).

Kor Kuiler. Op. 30. „EEN WINTERDAG" (kinderkoor).

Otto Lies. Op. 7. MISSA BREVIS (gemengd koor).

Otto Lies. Op. 24. „LENORE" (Burger) (gemengd koor).

v. d. Linden-v. Snelrewaard. „JANTJE IN MODDERSTAD" (kinderkoor).

Cornelie van Oosterzee. „TE BETLEHEM" (gemengd a capellakoor).

Bernard Zweers. „AAN DE

SCHOONHEID" (gemengd koor).

Sluiten