Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli J°s' de KIerk Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzanger Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Sopraan

Neemt desgewenscht prima vista partijen op zich r, , , . . E1 , r , Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 s-Gravenhage Haarlem Duvenvoordestraat 92 Telefoon Int. 31667

Mevr. Joh. W. Bakker Willem Landré Titia Rinck

Alt Harmonie-Compositie Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Leerares Solozang

Hobbemakade 91 Amsterdam Van Persijnstraat 16 Rotterdam Dijkstraat 7 — Tel. 1532 - Arnhem

Johanna C. Benjaminse Adriaan Lieffering M. Taschlicky

Altzanaeres Solo-Violist Tenor

y Prof. Arthur Nikisch schrijft: , Lieffering ist ein /-i ^ •

Neemt prima-vistapartijen op zich. , vortreffHcHer Ge&r». Oratorium- en Concertzanger

Zaandam Westzijde 45b a^M^*S^5« Bothaplein 4, Telefoon 1615 - Arnhem

Jan Dekker Mevr. Alida Loman Ferd Timmermans

Bas-Bariton Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam Rubenslaan — Tel. 6762 — Bilthoven Telefoon Z. 2488 Rotterdam Spoorsingel 76a

Maarten Dijk Mevr. B. Mak van Waay — E. G. Tobi

Pianist. Dooremans Tenor

Begeleiderv.concertenen repertoire-studie Concertzangeres Sopraan

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Corn. v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 D ,./Z'Utphen „ , ^ . Düsseldorf

u , , ,nj a . j ri j u. Pelikaanstraat 5 Orimmstrasze 11

Hobbemakade 104. Amsterdam. Dordrecht

Henriette Hess Mevr.Leny Noske-Friedlaender Theodora Versteegh

n. . . Lieder- en Oratorium-Zangeres

Alt - Mezzo-Sopraan Pianiste Gediplomeerd Leerares Solozang

_ , _ . . . „ Hoofdleerares Haagsch Conservatorium Alt

Oude Amersroortscheweg 19

Telefoon 1690 Hilversum Den Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaal weg 22 Scheveningcn

Jos. Holthaus

Tenor Mevr. Noordewier-Reddingius P A van Westrheene

Concert en Oratoriumzanger au

XT . , Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Neemt prima-vista partijen op zich

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242

C. Höweler Lily Proost Johanna de Zwaan

Muziekgeschiedenis , . , , _

Concert- en Uratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Individueel en collectief onderwijs Leerares Solozang. Concert- en Oratorium-Zangeres

te Amsterdam en in t (jooi

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) Sterrelaan 25 Hilversum Bilderdijkstraat 52 Den Haag

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

67e en 6e jaarg. f 1.25 79e en 9e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 80e en 10e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30 82e en 12e jaarg. . . . f 1.30

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - UITGEVER - BUSSUM

FLFL MuziekuitgeversI

WES Bij inzending van Uwe nieuwe uitgaven ter bespreking in dit blad gelieve U steeds te adresseeren aan de Redactie: adres Persijnstraat 16, Rotterdam. Bij andere adresseering ontstaan groote vertraging en onnoodige kosten.

DE UITGEVER.

Sluiten