Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83e EN 13e JAARGANG

No. 4

16 DECEMBER 1925

ALG. ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAÜ VUUR ^uui-iNcu^n u TEVENS ORGAAN DER NEDERL. TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY S^BOTTENHEIM, SEM DRESDEN, JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A H Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok Rotterdam E.' f Bondag, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys ^^olL£ Brandts Buys, Bandoeng ; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag ,

Bussum- I H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Laren ; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastr ent rSn's. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth Amsterdam; En, Hulebroeck FJsene (Brussel)- Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdael, Den Haag ; K. H. Kerkhott JHaa ™ . los de Klerk Haarlem; F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman Leeuwarden; El isabeb, Kuijper, fefc l£ kSË. Groningen; Mev, La|dré Nijmegen; Willem Landre, Êen H.Z

Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Uev, naag|, S^rstadt, Dei Haag ; W. Ogier, Den Bosch ; Hendrik C van Oort, AmsterdamH. Pielage, Haarfem Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Jac. J^Tq? Steenman Haarlem ; H. E Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel Den Haag ; Andre SpoorDen Haag |oh• St^~ ^^^t; Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Llrlus, in°°/h™]k ' , Amsterdam . H VölL K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer ;Geertruida van Vladeracken Amsterdam^, tl.Veil mar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt Heemstede , J. d Wal, ü« Haag Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ,G van Wessem, Amsterdam,

Mart Wolters Amsterdam ; Ger. Zalsman, s-Gravennage , e.a.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ..iim.im.,.i,miiunm,.m..m..i.n.i,i..i..nii^i.ii.nnmiu»iii.i..l....im.i.ii.M ■

WIT7F VAN UITGAAF t De jaarqanq loopt van 1 November tot ultimo October en kost ƒ 6.2i tranco SSt™qAeel^erl^ « KolLënbij vooruitbetaling. Overig Buitenland ƒ7.25. Losse nummers ^^G^é^ïSLbalfJaar (1 OctoberUpril) verschijnen er «^^^^^^ het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN , Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alfeen versrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-a

Cr ouwel Burqemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoon 2131. —in ,.mmi mnmnm ■ Miunmmnnm■"'■n.immii.nBm..imimmmimn.iMi.i.|i.m.Hi.n.i «> Pff «j

1 ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENTEN BESPEELT J

| UiNVL^ U MAAR WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. |

1 WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE T ZIJN EN |

I LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. g

I MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEGJ^^^^^mèèl I

i OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET G^O^^ M^M

1 EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING,VOORLICH11NG, | GEDACHTEN WISSELING. v. W. ^

lllllllHIIHIIIimiHIHHIIIIIIHl IIIIH Illlllll , ,..,.,)...m...............l.llllllllU......flnnini.....unmtm»tm'm. „i,!,,,^

Sluiten