Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83e EN 13e JAARGANG

No. 8

16^ FEBRUARI 1926

DE VEREENIGDE..X1JJD SCHRIFTEN

ALG. ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERL. TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, S. BOTTENHEIM, SEM DRESDEN, JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEF ADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem ; J. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs ; P. Blok, Rotterdam ; E. J. Bondam, Den Haag ; S. Bottenheim, Amsterdam ; M. A. Brandts Buys, Arnhem ; J. S. Brandts Buys, Bandoeng ; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag ; J. D. C. van Dokkum, Bussum ; Arnold Drilsma, Amsterdam ; J. H. Garms Jr., Amsterdam ; ]. van Gilse, Laren ; K. Hamm, Venio ; H. Hermans, Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdael, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. A. Koeberg, Den Haag ; P. .C Koerman, Leeuwarden ; Elisabeth Kuijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landré, Nijmegen ; Willem Landré, Rotterdam; A. D. Loman Jr., Amsterdam ; Jan de Nobel, Haarlem ; P. de Nobel, Haarlem ; C. D. Oberstadt, Den Haag ; Max Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch ; Hendrik C. van Oort, Amsterdam ; H. Pielage, Haarlem ; Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag ; André Spoor, Den Haag ; Joh. Steenman, Haarlem ; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus, Noordwijk ; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen ; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam ; H. Völlmar, Den Haag ; Hendrik de Vries, Rotterdam ; Piet de Waardt, Heemstede ; A. J. de Wal, Den Haag ; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, Amsterdam ; Mart. Wolters, Amsterdam ; Ger. Zalsman, 's-Gravenhage ; e.a.

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiuuiniuuiiiirammuiuiinniiiiiiuiimnmiiiiniiamiiiiuuiBiiiiiiKi min iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiii

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost ƒ 6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland ƒ 7.25. Losse nummers ƒ 0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October—Apr 1) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN s Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-afdeeling :

W. F. Cr ouwel, Burgemeester Reigerstraat 1 Ibis, Utrecht, Telefoon 2131. jjiiiiiniiiii miimilllllllilimmilllimiimillllllllllllllilillii iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii minimum iiiiiiiiiiiiiiiniii mmiiiiimmmmiimiiiiimmmmmi mmiiiiimmmmmmiimiimiiimmmi immmiiiiiiiliiliiE

1 ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENTEN BESPEELT j

MAAR WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT.

| WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE 'T ZIJN EN |

| LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. |

1 MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR |

| OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZIEKBEGRIP |

1 EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKINGVOORLICHTING, |

I GEDACHTENWISSELING. v.W. |

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost ƒ 6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland ƒ 7.25. Losse nummers ƒ 0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October—Apr 1) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN s Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-afdeeling : W. F. Cr ouwel, Burgemeester Reigerstraat 1 Ibis, Utrecht, Telefoon 2131.

Sluiten