Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

Czerny „minder in aanzien zijn" (dit Niemann nagezegd!), dat (blz. 135) het besmoll piano-concert van Tschaikowsky „een van de schoonste" zou zijn; dat Cui (blz. 138) „als componist van niet 't minste belang is" (kent de schrijver diens Suite voor klein orkest „In Modo Populari"?) en evenmin (zelfde blz.) dat het concert van Rimsky-Korsakoff „van weinig belang" is.

Wanneer de schrijver spreekt van Bertini en zijn „niet moeielijke" études (blz. 156) dan betwijfel ik, of hij wel de groote studiewerken van dien componist (Schott: Mainz) onder de oogen gehad heeft. Onjuist lijkt het mij ook, dat van St. Saëns alleen het 2e concert beroemd geworden zou zijn; het 4e wordt n.m.m. minstens even vaak gespeeld, en ook 't 5e heeft vele vrienden. Over 'tgeen ik (blz. 233) lees over het „leidmotief" zou ik met den schrijver willen discussieeren.

Dat zijn echter alles zaken waarover verschil van meening mogelijk, en de bepaling van volstrekte juistheid onmogelijk is.

Positief onjuist zijn de volgende: (blz. 92) Jensen Exoticon (moet zijn Eroticon), (blz. 93) Graderer (moet zijn Gradener), (blz. 102) Schulz-Benthen (m. z. Beuthen); de belgische pianist-componist Brassin had niet „von" voor zijn naam; Carl Goldmark is niet in 1907 (blz. 113) maar in 1915 overleden. Ten slotte: de firma Ibach te Barmen is niet omstreeks 1850, maar reeds 1794 opgericht.

Dat alles kan in den tweeden druk — die zeker spoedig zal noodig zijn — gemakkelijk worden rechtgezet; de schrijver zal dan, hoop ik, ook verschillende taal-, schrijf- en stijlfouten verbeteren, en willen overdenken of het hoofdstuk over de piano, als instrument, thans achteraan geplaatst, niet vóór in 't boek thuis hoort; ook of aan dat hoofdstuk nog eenige uitbreiding kan worden gegeven.

Wat niet mag worden verzwegen: een hartelijk woord van lof over de manier

waarop de uitgever het boek verzorgd heeft. Mooi papier, prettig formaat, heldere druk, een aantal fraaie illustraties maken het aantrekkelijk voor een ieder, wien „het boek" nog meer is dan een aantal saamgevoegde vellen papier.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIW

Belangrijke Data.

16 Febr. f Johannes Gysbertus Bastiaans 1812-1875.

* Willem Kes 1856.

tChr. Louis Heinrich Kohier 1820—1886.

* Jacques Pierre Rode 1776—1830. *Philipp Scharwenka 1867—1917. -\- Giuseppe Tartini 1692—1770.

18 „ *Antoon Averkamp 1861.

* Georg Henschel 1850.

19 ,, * Luigi Boccherini 1763—1800.

* Felipe Pedrell 1841 — 1922.

20 ,, * Charles Auguste de Bériot 1802—1870.

* Henri Vieuxtemps 1829—1881. *Karl Czerny 1791—1851. yGustav Adolf Heinze 1820—1906.

* Emiel Hullebroeck 1878.

21 „ * Léo Delibes 1836—1891.

* Emiel Hartmann 1836—1898.

22 „ * Samuel de Lange 1840—1911.

* Niels Wilhelm Gade 1817—1890.

* Frédéric Francois Chopin 1810—1849. ■fHugo Wolf 1860—1903.

23 „ j-Woldemar Bargiél 1828—1897.

* Georg Friedrich Handel 1685—1759.

* Eduard von Hartmann 1842—1906.

* Adolf Kullak 1823—1862.

24 „ * Arrigo Boito 1862—1918.

* Jean Baptiste Cramer 1771—1808.

* Frans Dunkier 1816—1878. vlgnaz Lachner 1807—1895.

* Jean Poueigh 1876.

25 ,, f Anton Stepanowitsj Arenski 1861—1905.

26 „ fFelix Draeseke 1835—1913.

1 Jean Pieter Heye 1809—1876.

27 „ * Alexander Borodin 1834—1887.

t Hendrik Arnold Meyroos 1830—1900.

* Anton Reicha 1770—1836.

28 „ * Edgar Istel 1880.

29 ,, * Gioacchino Antonio Rossini 1792—1868.

* Joseph Hubert Cramer 1844—1899.

Dankbaar huldigen wij den zeventigjarigen Willem Kes, die de Nederlandsche

Sluiten