Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

\ ~lö"sTde Klerk Mevr. A. Reballio-Siewe

Frans n reO 1 Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Sopraan

Concert- en Oratoriumzanger Neemt desgewenscht prima vista partijen op zich Clags de Vrieseiaan ig Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Haarlem Duvenvoordestraat 92 Telefoon Int. 31667

'. '. ^r.„ t j < Titia Rinck

Tohanna C. Benjaminse Willem Landre

Concertzangeres {mezzo-sopraan)

Altzangeres Harmonie-Compositie Leerares Solozang

Neemt prima-vistapartijen op zich. persijnstraat 16 Rotterdam Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Zaandam Westzijde 4i>£> _

" Adriaan LieHering M. Taschlicky

Jan Dekker Solo-Violisf Te»°'

Bas-Bariton prof. Arthur Nikisch schrijft: , Liefferiné ist ein Oratorium- en Concertzanger

vortrefflicher Geiger".

Rubenslaan — Tel. 6762 — Bilthoven Geeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Bothaplein 4, Telefoon 1615 — Arnhem

spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74 ,

Maarten Dijk ~ Mevr. Alida Loman Ferd. Timmermans

Pianist. Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Begeleider v. concerten en repertoire-studie T W. Brouwersplein 29 Amsterdam

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Telefoon Z. 2488 Rotterdam Spoorsingel 76a

Hobbemakade 104. Amsterdam. .

Toos Hoog Mevr. B. Mak van Waay - E- G- Tobi

Sopraanzangeres Dooremans Tenor

Leerares in Solozang Concertzangeres Sopraan Zutphen Düsseldorf

Meth. spreken en declamatie Corn. v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Bonistraat 6 Den Haag Dordrecht

17 7 Z, \ r ■ ai a~ Theodora Versteegh

Henriette Hess Mevr.Leny Noske-Friedlaender en 0ratoviam_Zangeres

Alt — Mezzo-Sopraan Pianiste Gediplomeerd Leerares Solozang

Hoofdleerares Haagsch Conservatorium Alt

Oude Amersfoortscheweg 19 ,,0-7^10-7 ^rheveninaen

Telefoon 1690 Hilversum Den Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 bcneveningen

Jos. Holthaus p A van Westrheene

Tenor Mevr. Noordewier-Reddingius

Concert en Oratoriumzanger Arnhem Velperweg 122

• i_ Beethovenlaan 9 Hilversum

Neemt prima-vista partijen op zich Deetnoveniaan y

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242 i .

C. Höweler Lily Proost Johanna de Zwaan

Muziekgeschiedenis Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) ^ Hooge Sopraan

Individueel en collectief onderwijs Leerares Solozang. Concert- en Oratorium-Zangeres

te Amsterdam en in 't Gooi „ H

Sterrelaan 25 Hilversum Bilderdijkstraat 52 Den Haag

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.)

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

67e en 6e jaarg. f 1.25 79e en 9e jaarg. f 1.25

77e en 7e jaarg. f 1.50 80e en 10e jaarg. f 1.25

78e en 8e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30

82e en 12e jaarg. . . . f 1.30

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - UITGEVER - BUSSUM

H.H* Muziekuitgevers!

B>!P Bij inzending van Uwe nieuwe uitgaven ter bespreking in dit blad gelieve U steeds te adresseeren aan de Redactie: adres Persijnstraat 16» Rotterdam* Bij andere adresseering ontstaan groote vertraging en onnoodige kosten.

DE UITGEVER.

Sluiten