Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

„ A ,. Jos. de Klerk Mevr. A. Reballio-Siewe

Frans Andreoh

Concert- en Oratoriumzanger Concert-en Oratoriumzanger (bas-bariton) Sopraan

Neemtdesgewenscbtprimavistapartijenopzich Claes ^ Vrieselaan ,8 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Haarlem Duvenvoordestraat 92 Telefoon Int. 31667

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Titia Rinck

/I/fzanaeres „ . ~ ... Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Harmonie-Compositie Leerares Solozang

Neemt prima-vistapartijen op zich.

Zaandam Westzijde 45b Van Persijnstraat 16 Rotterdam Dijkstraat 7 - Tel. 1d32 - Arnhem

Jan Dekker Adriaan Lieffering M. Taschlicky

Solo-Violist Tenor

Bas-Bariton Pro£ Arthur Nlilsch schrijft: .Lieffering ist ein Oratorium- en Concertzanger

vortrefflicher Geiger . ^

Rubenslaan — Tel. 6762 — Bilthoven Geeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Bothaplein 4, Telefoon 1615 — Arnhem

spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74

Maarten Dijk Mevr> Alida Loman Ferd Timmermans

Pianist. Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Begeleider v. concerten en repertoire-studie , w Brouwersplein 29 Amsterdam

Leerear voor piano en muziek-theorie. Telefoon Z. 2488 Rotterdam Spoorsingel 76a

Hobbemakade 104. Amsterdam. _____

Toos Hoog Mevr. B. Mak van Waay — E. G. Tobi

Sopraanzangeres Dooremans Tenor

Leerares in Solozang Concertzangeres Sopraan _.. , .

Meth. spreken en declamatie „ R . . ,. M„ , Zutphen Dusseldort

v Corn.v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Bonistraat 6 Den Maag Dordrecht

Henriette Hess MevrXeny Noske-Friedlaender Theodora Versteegh

Lieder- en Oratorium-Zangeres

Alt Mezzo-Sopraan Pianiste Gediplomeerd Leerares Solozang

_ , , , , . „ Hoofdleerares Haagsch Conservatorium Alt Oude Amersfoortscheweg 19

Telefoon 1690 Hilversum Den Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaal weg 22 Scheveningen

Jos. Holthaus _ . __ A ,

t xl , . P. A. van Westrheene

Tenor Mevr. Noordewier-Reddingius

Concert en Oratoriumzanger nu -i r i i t>

Neemt prima-vista partijen op zich Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Ve.perweg 122

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242

C. Höweler Lily proost Johanna de Zwaan

Muziekgeschiedenis _ , , rj c

„ . r t •• Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) nooge sopraan Individueel en collectief onderwijs Leerares Solozana Concert- en Oratorium-Zangeres te Amsterdam en in 't Gooi y' Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) Sterrelaan 25 Hilversum [ Bilderdijkstraat 52 Den Haag

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

67e en 6e jaarg. f 1.25 79e en 9e jaarg. f 1.25

77e en 7e jaarg. f 1.50 80e en 10e jaarg. f 1.25

78e en 8e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30

82e en 12e jaarg. . . . f 1.30

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - UITGEVER - BUSSUM

tLFL Muziekuitg evers l

È^T" Bij inzending van Uwe nieuwe uitgaven ter bespreking in dit blad gelieve U steeds te adresseeren aan de Redactie: adres Persijnstraat 16, Rotterdam. Bij andere adresseering ontstaan groote vertraging en onnoodige kosten.

DE UITGEVER.

Sluiten