Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

285

beelden van teekeningen en cijferstabellen verduidelijkten dit. Hij heeft in zijn dissertatie van 1909 de resultaten gepubliceerd en ook die zijner ontledingen, waarbij vijlsel, in natuurlijk heel kleine hoeveelheden van de klokken genomen, hem deed blijken, dat de Hemony's wisten te zorgen voor een merkwaardig constante samenstelling van hun koper- en tin-legeering.

Maar wat hij toen niet kon nagaan is een aantal physische factoren. Om het onzekere der speelklokkengietkunst geheel te doen verdwijnen moet men de gecompliceerde trillingsvormen (ring- en andere golvingen) kennen en beheerschen ook in hun afhankelijkheid van dichtheid en elasticiteit. Men moet de gunstigste giettemperatuur bepalen, rekening houden met een hardere korst en een zachter binnenste van 't gietsel, homogeen metaalmengsel bereiden, ontmengingsneiging bedwingen. Met de bestudeering van die problemen begon hij, maar ze vereischen een daarvoor ingericht laboratorium, waarover hij niet beschikt. Er is buitenlandsche belangstelling; Gillett en Johnston hebben hem al verlof gevraagd om zijn proefschrift in het Engelsch te doen vertalen. Maar hij hoopt dat het gezochte zal worden gevonden voor Nederland.

Wie van ons hoopt het niet met hem? Moge men de Klokkenspelvereeniging in staat stellen om hem de noodzakelijke middelen te helpen verschaffen. Daar is eenige haast bij. Wat wij nalaten, doen straks Engelschen of Amerikanen.

Van Duitsche klokkengietkunst is ten onzent nog weinig vernomen. Maar ter vergadering werd een interessant reclameboekje der gieterij te Lauchhammer uitgedeeld. Die fabriek leverde tot dusver alleen luidklokken. Maar ze worden ontworpen en gecontroleerd door den Berlijnschen campanoloog prof. Biehle, die de brochure met een belangrijk artikel heeft geopend en op een foto te zien is in een blijkbaar voortreffelijk toegeruste werkplaats.

Belangrijke Data.

16 0ct. * Arnold Krug 1869—1904.

f Jan Pietersz. Sweelinck 1562—1621.

17 „ i-Frédéric Chopin 1810—1849.

f Johann Nepomuk Hummel 1778—1837.

18 „ f Charles Francois Gounod 1818—1893.

fEtienne Nicolas Méhul 1763—1817.

19 ,, * Emile von Brucken Fock 1857.

22 „ * Robert Eitner 1832—1905.

1 Ludwig Spohr 1786—1859.

23 „ * Gustav Albert Lortzing 1801—1851.

24 „ f Robert Franz 1815—1892.

* Ferdinand von Hiller 1811—1885.

* Ernst Friedrich Eduard Richter 1808-1879. ï Alessandro Scarlatti 1659—1725.

25 ,, * Alexander César Leopold Georges Bizet

1838—1875.

* Georg Schumann 1866.

* Johann Strauss Jr. 1825—1899.

26 „ f Peter Cornelius 1824—1874.

* Dominico Scarlatti 1685—1757.

27 „ 4 Niccolo Paganini 1782—1840.

28 „ *Henri Bertini 1798—1876.

29 „ fEdgar Tinei 1854—1912.

30 „ f Friedrich Robert Volkmann 1814—1883.

31 „ * Gerard Veerman 1852.

Onze kalender maant weer eens tot de vraag of concertgevers niet wat moesten doen aan beroemde vergetenen, althans negentiend'eeuwsche.

Vrij volledig is ten onzent bij het publiek de vergetelheid der honderdvijftig Werken van Spohr. Jessonda, nog als levend vermeld in Viotta's muziekgeschiedenis, en allicht voor drie jaren met een eeuwfeest bedacht in enkele Duitsche schouwburgen, zal hier zijn opera's na den Rotterdamschen tijd van Behrens wel nooit hebben vertegenwoordigd, en met nog meer zekerheid kan men dat zeggen over Faust (niet door dien van Gounod verdrongen, heel anders van stof, merkwaardig om iets betrekkelijk Feuerzauber-achtigs) en over Zemire und Azor (waaruit ik, decenniën geleden, eens een duet moest begeleiden, dat mij toen erg ouderwetsch leek). Van zijn oratoria nam voor 21 jaren in Arnhem de heer Berkenbosch Berends met de zangvereeniging Halleluja Die letzten Dinge tot een uitvoering, die toen al een groote zeldzaamheid was. Van zijn symphonieën weten ouderen wat, toen zij jong waren, ouderen uit hun jeugd vertelden. Zoo heugen hen misschien ook vertrouwelijk-eerbiedige woorden over zijn trio's, kwartetten, sextet, octetten, nonet,

Sluiten