Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

wordt veel van de „herbe, nordische Seele" gesproken, van de ,,Wiedererweckung unserer Völkischen Art" en van de „besinnliche deutsche Jugend".

Voor het practisch gebruik evenwel is van deze werken meer voordeel te wachten dan van het Locheimer Liedbuch, tenminste van de bezetting voor vierstemmig koor. Ze doen even aan Hans Leo Raszier denken, maar zijn veel minder interessant. Eenvoud is haar voornaamste kenmerk, soms zelfs zijn ze wat al te eenvoudig, de bovenstem met haar bijna volksliedachtige melodie overheerscht alle andere. De melodiek brengt nu en dan even in herinnering dat ook de melodieën van Valerius' Gedenckklanck van Engelsch origine zijn. De uitvoering zou onze koordirigenten voor geen al te groot probleem plaatsen. De toonsoorten hebben het grootste deel van hun weg naar het moderne majeur en mineur afgelegd, daarmee verliezen de komposities een deel van de eigenaardige

charme, die oude werken anders voor ons hebben. Chromatiek, in het Italiaansche Madrigaal zoo veelvuldig, is hier hoogst zeldzaam, maar dan ook effectvol:

Het zou zeker de moeite loonen deze beminnelijke, niet overmatig belangrijke komposities eens te laten hooren, ze zouden in breeden kring bewondering wekken.

Elk bundeltje draagt den naam van het eerste madrigaal dat erin is afgedrukt, „Komm zurück" bevat b.v. negen komposities. Een juweeltje is „der Frühtau fallt". Hier is het begin:

Der Früh - tau fallt,

Over de bewerking voor zang en luit of 2 stemmen, luit en een strijkinstrument, die van Dowland zelf afkomstig is, valt niets bijzonders te zeggen; daar de luit een in Nederland zeer weinig gecultiveerd instrument is, zal ze hier wel nooit tot klinken komen. In Duitschland komt dit

instrument weer hoe langer hoe meer op den voorgrond, misschien ook tengevolge van de tijdsomstandigheden (een piano kan niet ieder zich aanschaffen en bovendien heeft de discrete klank voor de kamer veel voor.) Of men evenwel in de eerste plaats tot deze transcripties zal grij-

Sluiten