Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84c EN 14c JAARGANG

No. 5

1 JANUARI 1927

ALG ONA 'hANkÊl'k TOONKUNSTBLAD VOOR ^^^^"^p^^1^^

UITGAVE VAN «%™g^™SS^ "*

ONDER ^^^^^y^^^j^'g^^^j^g^j'lj^^RE^en

BRIEF ADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM

MEDEWERKENDEN „IRnn A. H. Amory, Arnhem; I. G. van Anrooy, DeriHaag; David Blitz f^^X^^s^ dam, Den Haag ; S. Bottenhelm, Amsterdam ; M A. Brandte Buys n JDokkum> Bussum ; Arnold

doeng; P. C. Brederode, Den Haag ; Loms Couturier. Den Haag , |.U. Venlo ; H. Hermans,

Drilsma, Amsterdam ; J. H. Garms Jr Amsterdam ; J. JJ«' ™^ . Em. Hullebroeck,

Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J Richard Heuck^oth A H K. H. Kerkhoff, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter Rotterdam Ch van lste^üaei Leeuwarden; Elisabeth

Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. &-K°e^ D™ Kaag , £°er A' Rotterdam; A. D Lo-

Knijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landre^ Nijmegen • WÜIm^an ^ ^ . man Jr., Amsterdam; Jan de Nobel Haarlem ; R de Nobel,Haarlem, ^ H. Pielage, Haarlem;

Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den B^ Arnhem . M C. v. d.

Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam, £c. Kuijg ' Haarlem ; H. E.

RovaaTAmsterdam; Am. Spoel, Den Haag ;André Spoor Den H^.fe Vee»». Utrecht; Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus N0™^^ Amsterdam ; H. VöllK Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruda ^l^zcten ^ ^ .

mar Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; P^ de kaardt Heemstede, j Amsterdam; Constant van de Wall, Weltevreden ; RA van ^^^^T^,

iviart. vvouers, nmoitiuo^ .

HHlIIIIllllll^^lIIIIllllillllHlIllllllllllmllllH^lllllH«l^llIl«lHlH"""""""'»""»"",",,""1'". Qctober en kost ƒ 6 25 franco

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo mmmeTS per post door geheel Nederland en Koloniën^

ƒ0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October-Apr 1) verenen afleveringen per jaargang,

het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevenng, Rpwnsn_rs worden al-

ADVERTENTIËN, Prijs per regel ƒ 0.40; bij iaar^ract sgec^ ,

leen verstrekt voor annonces van 7 of meer ^s^fdyertegenwo^ge ^

W. f. Cr ou wel, Durgemeesiei ivcia«oL,u». —,

vy mmmimlllllllllll

ONVOLKOMEN O^JSJBSISW;^ ^

MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN g^0gG^GLEVENDIG MUZIEKBEGRIP OVERAL IS BINNEN- EN BUITENHUIS' N^l ^inu q ruchting_

EN INNIG MUZIEKGENOT, ^gj^^^^^^^issEUNG. v. W.

Sluiten