Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

geen harmonieën in de beteekenis, die wij daaraan hechten, wèl hebben zij geen muziekschrift en wat zij voordragen, spelen zij uit 't hoofd en volgens overlevering . . . Wij Europeanen begrijpen inderdaad nog weinig of niets van de Javaansche muziek, al voelen wij er wèl wat voor en al komen wij ook onder den bekorenden invloed er van. De Javaan echter begrijpt waarschijnlijk wèl iets van onze muziek, maar zijn uitspraak luidt:

Gij, gij behoeft de geheele muziekwetenschap, die naar uwe meening, natuurlijk de beste is (vergelijk hiermede, wat v. Wessem zooals boven vermeld 7 jaar vroeger zeide!) om het hart te ontroeren; wij Javanen, kunnen weenen bij een enkelen gongslag (dat kunnen wij Westerschen ook bij een pauken- of tamtamslag ad rem bij Beethoven of Wagner. O. L.).

Constant van de Wall zegt: De kracht der Javaansche muziek ligt in eigenaardige, droomerige melodieën, door bijzondere, ongèstyleerde(l) rhythmen gedragen. De rhythme is er niet een tweede substantie, maar een met de melodie saamgegroeid element. Het is tot muziek geworden rhythme.

Vergelijk hiermede van Wessem, die vergt, dat wij onze aandacht vooral moesten wijden aan de Oostersche ,,verstilde(!) rhythmen", dié bij 't hooren en tellen volgens Europeeschen maatstaf monotoon zouden worden. (Ik heb 't van in Indië geboren Nederlanders wèl eens meer gehoord, dat die muziek inderdaad eentonig was. Aanm. O. L.). (Slot volgt).

iiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiniiiiM^ iiiiiiiiiiiiiiiiini

Belangrijke Data.

15 Jan. f Louis Etiene Ernest Reyer 1823—1909.

16 „ 4; Léo Delibes 1836—1891.

f Wilhelm Berger 1861—1911.

17 ,'; •* Wilhelm Kienzl 1867.

■f Johannes Josephus Herman Verhulst

1816—1891. fAmilcare Ponchielli 1834—1886. * Frans Hasselaar 1885.

18 „ fAlexïs Emanuel Chabrier 1861—1894.

fAnton Berlijn 1817—1870.

* Cesar Antonowitsch Cui 1835—1918.

* N. A. Bouwman 1854.

19 „ f Louis Joseph Ferdinand Hérold 1791-1833.

* August Ferdinand Hermann Kretschmar 1848.

fHans Sachs 1494—1576.

20 „ f Frans Lachner 1803—1890.

*Guillaume Lekeu 1870—1894.

* Max Steinitzer 1864.

21 „ * Jan George Bertelman 1782—1854.

* Ernest Chausson 1855—1899.

* Henri Duparc 1848.

21 „ * Florentius Cornelis Kist 1796—1863.

fGuillaume Lekeu 1870—1894.

f Gustav Albert Lortzing 1801—1851.

22 „ i/Félix Clément 1822—1885.

23 „ f Adolf Jensen 1837—1879.

24 „ * Frans Coenen 1826—1904.

f Friedrich Freiherr von Flotow 1812-1883. fEdward Alexander Mac Dowell 1861— 1898.

* Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 1776 —1822.

25 „ * Jan Blockx 1851—1912.

fjan George Bertelman 1782—1854.

27 „ * Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791.

*Edouard Victor Antoine Lalo 1823-1892. f Guiseppe Verdi 1813—1901.

28 „ * Johan Coenen 1825—1899.

* Louis Joseph Ferdinand Hérold 1791— 1833.

* Victor Neszier 1841—1890.

29 „ * Daniël Frangois Esprit Auber 1782-1871.

* Johannes Bernardus van Bree 1801-1857.

* Frederik Delius 1863.

* Romain Rolland 1868.

30 „ f Ch. van der Does 1817—1878.

*Rudolph Louis 1870—1914.

31 „ * Karl Gottlieb Reisziger 1798—1859.

* J. J. L. de Sonnaville 1837—1914. *Franz Peter Schubert 1797—1828.

In deze maand is de geboortedag van Adolf Jensen, èn zijn sterfdag. Een reden moge 't zijn om kort na Goetz ook hem te gedenken, óók een Koningsberger, ongeschikt voor Oost-Pruisisch klimaat enOostPruisischen geest, óók een die lang ziek was in een zuidelijker land en jong bezweek, óók een zacht en innig lyricus, óók een Schumanniaan, die Wagner vereerde maar zijn naaste verwantschap nooit verzaakte.

Wij hebben over hem in Riemann's reeks

Sluiten