Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage.

Adreslijst

Alfabetische volgorde.

C. Höweler Lily Proost

branS AndreOll Muziekgeschiedenis Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Concert- en Oratoriumzanger Individueel en collectief onderwijs Leerares Solozang.

te Amsterdam en in 't Gooi

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Sterrelaan 25 Hilversum

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.;

Berta Aten Jos. de Klerk Mevr. A. Reballio-Siewe

Aft Concert- en Oratoriumzanger {bas-bariton) Sopraan

Rich. Holstraat 12 Neemtdesgewenschtprimavistapartyenoprich aaes j£ Vriesdaan 18 Rotterdam

Amsterdam Zaandam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Telefoon Int. 31667

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Titia Rinck

Altzanaeres „ . Concertzangeres {mezzo-sopraan)

9 Harmome-Composiüe &foza^

Neemt prima-vistapartijen op zich. Zaandam Westzijde 456 Van Penstraat 16 Rotterdam Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Tan Dekke_ Adriaan Lieffering Ferd Timmermans

jan LieKKer Solo-Violist

Bas-Bariton Prof. Arthur Nikisch schrijft: .Lieffering ist ein Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

vortrefflicher Geiler".

Rubenslaan — Tel. 6762 — Bilthoven Oeeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Rotterdam Spoorsingel 76a

spreekuur Maandags 3—4) en Bussum Singel 74

Maarten Dijk Mevr Alida Loman E> ^ Tobl

Pianist. Tenor

Begeleiderv.concertenen repertoire-studie ]ac. Obrechtstraat 51 Amsterdam 7lltnuen Düsseldorf

Leeraar voor piano en muziek-theorie. z 248g Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Hobbemakade 104. Amsterdam. .

Toos Hoog ~~ Mevr. B. Mak van Waay- Theodora Versteegh

Sopraanzangeres Dooremans Lieder- en Oratorium-Zangeres

„ , „ „ 0 Gediplomeerd Leerares Solozang

Leerares in Solozang Concertzangeres üopraan

Meth. spreken en declamatie Corn. v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 Bonistraat 6 Den Haag Dordrecht Kanaalweg 22 Scheveningen

MevrXenyNoske-Friedlaender p A yan Westrheene

Pianiste

BESCHIKBAAR Hoofdleerares Haagsch Conservatorium Arnhem Velperweg 122

Den Haag v. Imhoffstraat 7

Jos. Holthaus Johanna de Zwaan

Tenor Mevr. Noordewier-ReddillgiuS Hooge Sopraan

Concert en Oratoriumzanger Concert- en Oratorium'Zangeres

. , Beethovenlaan 9 Hilversum Neemt prima-vista partijen op zich „ , , .... „ co j-, Ho=„

j u <; t i r Bilderdijkstraat 52 Den Haag

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242 |

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

76e en 6e jaarg. f 1.25 80e en 10e jaarg. f 1.25

77e en 7ë jaarg. f 1.50 81e en 11e jaarg. f 1.30

78e en 8e jaarg. f 1.25 82e en 12e jaarg. f 1.30

79e en 9e jaarg. f 1.25 83e en 13e jaarg. f 1.25

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - N.Z. VOORB.WAL 173 AMSTERDAM

H*HL Muziekuitgevers!

Bij inzending van Uwe nieuwe uit¬

gaven ter bespreking in dit blad gelieve U steeds te adresseeren aan de Redactie: adres Persijnstraat 16, Rotterdam» Bij andere adresseering ontstaan groote vertraging en onnoodige kosten.

DE UITGEVER.

Sluiten