Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

„ » A*. Jos. de Klerk Lüy Proost

Frans Andreoli J . , ,

Concert- en Oratoriumzanger Concert-en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concert- en Oratormmzangeres (sopraan)

Neemtdesgewenscbtprimavistaparüjenopzich Leerares ootozang.

Daendclsstraat 51 VGravenhage Haariem Duvenvoordestraat 92 Sterrelaan 25 Hilversum

Berta Aten : Willem Landré Mevr A- Reballio-Siewe

,. Sopraan

Ait Harmonie-Compositie

Rich Holstraat 12 Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Amsterdam Zaandam Van Persijnstraat 16 Rotterdam Telefoon Int. 31667

TT „ r R ■ .nc„ Adriaan Lieffering Titia Rinck

Jonanna C. rsenjaminse

Altrnnnerei , Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Altmn9 u Praf-Arth- em s°lozan*

Neemt prima-vistapartijen op zich. Geeft onderricht in Zeist. Den Haag (Molenst, 19, Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Zaandam Westzijde 45fc spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74 '

Jan Dekker Mevr. Alida Loman Ferd Timmermans

Bas-Bariton _ Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Jac. Obrechtstraat 51 Amsterdam

Rubenslaan - Tel. 6762 - Bilthoven Telefoon Z. 2488 Rotterdam Spoorsingel 76a

Maarten Dijk Mevr. B. Mak van Waay - E. G. Tobi

Pianist. Dooremans Tenor

Begeleidero.concertenen repertoire-studie Concertzangeres Sopraan Düsseldorf

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Corn. v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 peli^st^at 3 Grimmstrasze 11

Hobbemakade 104. Amsterdam. Dordrecht

_ ToosHoog "MevrXeny Noske-Friedlaender J^^n ^^T^s

Sopraanzangeres ' „ Lieder- en Oratortum-Zangeres

Pianiste Gediplomeerd Leerares Solozang

Meth^elU^fdrcZatie Hoofd.eerares Haagsch Conservatorium Alt

Bonistraat 6 Den Haag Den Haag v. Imboffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Jos. Holthaus ^ p A. van Westrheene

Tenor Mevr. Noordewier-Reddingius

Concert en Oratoriumzanger Arnhem Velperweg 122

. . ... • . Beethovenlaan 9 Hilversum rtrnnem v Neemt prima-vista partijen op zich

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242

C. Höweler Mevr.F.M.Panstingl-Buddingh Johanna de Zwaan

Muziekgeschiedenis Degelijk Zangonderricht 1 uur per week Hooge Sopraan

Individueel en collectief onderwijs f40.— per kwartaal Concert- en Oratorium-Zangeres

te Amsterdam en in 'r Gooi LaanCopes v. Cattenburg C65. Tel. 14250 I ^ ^ ^ ^

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) Den Haag I

STEM PELBAN DEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

76e en 6e jaarg. f 1.25 80e en 10e jaarg. f 1.25

77e en 7e jaarg. f 1.50 81e en 11e jaarg. f 1.30

78e en 8e jaarg. f 1.25 82e en 12e jaarg. f 1.30

79e en 9e jaarg. f 1.25 83e en 13e jaarg. f 1.25

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht EMIL WEGELIN - N.Z. VOORB.WAL 173 AMSTERDAM

Inrichting v. Muziekonderwijs te Rotterdam

vraagt

Leeraren of Leeraressen

voor de verschillende vakken Brieven No. 12, Bur. v. d. Blad, N.Z.Voorburgwal 173 Amsterdam

Sluiten