Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84e EN 14c JAARGANG

10 APRIL 1927

No 1

ALG ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM UITGA VB VAJN TELEFOQN 37789 _ posTGIRO 15793 rmKnjmM

BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem ; J. G. van Anrooy, Den Haag; Dav? BliU Parijs ;P. J^^^ lZ dam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M A Brandts Buys Arnhem^ , Bussum ; Arnold

doeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Ha ag , J. U.v™ y j H Hermans, Drilsma, Amsterdam; J. H. Garms ^•^^\\^J^l^^^^^rE^ Hullebroeck, Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard "^f^^g^Haag ; K. H. Kerkhoff, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter Rotterdam; Ch. van !ster^ ^ee^arden ; Elisabeth Haarlem ; ]os de Klerk, Haarlem ; F. E. A. Koeberg, Den Haag, v-^£^Tandié Rotterdam; A. D. LoKer. Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landn. Nijmegen ^^^hen Haag ; Max man Jr., Amsterdam; Jan de Nobel Haarlem ; Rde^Nobel, Haariera. ^ H piel Haarlem;

Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch ; Hendrik C. van Uort, ^ste ^ M c v d

Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam Jac R"Wok' ^man Haarlem; H. E. Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel Den Haag ; Andre Spoor Den "^^^ ^ Veerman, Utrecht; Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor Den Haag ; Jac. UriuS, ^«^^ Amsterdam; H. VöllK. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Ge^truida van' Vl^ej-ac . ^ .

mar. Den Haag ; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waard«eemstedj?-£^w Amsterdam; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem , van we Constant van ae w ^ Amsterdam. Ger. Zalsman, s-Gravenhage , e.a.

„m—è-m i^É.— — - ■— amTmTmT77^^

K« WSÖÖS ttltt&^-z

ADVERTENTIEN, Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract ^^^^J^r^^0^ : leen verstrekt voor annonces van 7 of meer ^^^^^^^T^ooa 12131.

W. F. Cr ouwel, Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, __

aiiiiiiimiiiiiininiiiiimnmiiniiimiiimmiiiiiiii

ONVOLKOMEN P«J«™™e}ST

MAAK Wie occin duuu^ ~ ALSOF ZE 'T ZIJN EN 1

S^^S"Sê^aSrf-i^vi^VREUGDE VERKWIJNEN. j

MEMGE ^"LAAT^HEEFT ^|^^Qg^oEG U^^Et^K^MU^ffiKB^GRIP I

dlllllllUIIIIIIIIIIIIHIIIi

Sluiten