Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84e EN Me JAARGANG

No. 12

10 MEI 1927

ALG ONAFHANKElTk TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM UITGAVE * TELEFOON 37789 - POSTGIRO 15793

BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM

MEDEWERKENDEN Rrtn A. H. Amory, Arnhem; J. G. van Anrooy, Den Haag; David ^Arnhem ;^]? S Brandt^Buys! IZ dam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M A Brandts Buys Arnhem J Bussum; Arnold

doeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag . j. u. ^-v y lo H. Hermans,

Drilsma, Amsterdam; J. H. Garms ^'^f^\\y^^^^lSdJ; Em. Hullebroeck, Maastricht; ]. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard ™«^d*Den Haag . K. H. Kerkhoff. Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Reddam; Ch van lste£d^' ^ LeeuWarden; Elisabeth Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem; F. E. A. Koeberg De.. Haag • f^mHré, Rotterdam; A. D LoKnijper, Berlijn ; Kor Kuiler Groningen ; Mevr. Landre^ Nijmegen • Wül«o^a . . yax

man Jr., Amsterdam; Jan de Nobel Haarlem ; P. d^°bel, Haariem - ^ R piel > Haarlem;

Oberstadt, Den Haag; W.Ogier, Den Boscr,; Hendrik C• ^^took. Arnhem; M. C. v. d.

Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de R°nd^K°"*f^ Haarlem; H. E.

Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel Den Haag ; Andre S'Poor, Jen Haag ^oh ö Veerman, . Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus ^°0^)K;ckeD) Amsterdam ; H. VöllK Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Panter ;Geertru da ™*VlateracZen, de Wal( Den Haag; mar. Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet deWaard ^Heems e de, > Amsterdam; Constant van de ^^^^ S^sSav'enhage ; e.a.

, - ■ --------- ■ - ■ — —'7"TTTr "TIwijzE VAN UITGAAF: De jaargang loopt van 1 N°v-ber totJ^2^f"a1JK-«-*» pVpost door geheel Nederland en Koloniën b« ^^^^^^ke^^^Oe

W F Cr ouwel, Durgemeesier mhhou»» .

w- r a ....«lunuiimnnymuuuuu

i|ll'lllllllllMin"inmr'iiiimiiniiii-ii i

ONVOLKOMEN OKTW.KKBLO »«gr. WE GEEN

MAAK wm uccix ci^- ALSOF ZE 'T ZIJN EN

ENINMGMUZIEKGENOT.OOK^R^^AWO yW

b—III—II—

Sluiten