Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Jos. de Klerk Lily Proost

Concert- en Oratoriumzanger Concert-en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Neemtdesgewenschtprimavistapariïjenopiich Leerares Solozang.

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Haarlem Duvenvoordestraat 92 Sterrelaan 25 Hilversum

Berta Aten Willem Landré Mevr A- Reballio-Siewe

Ah „ . Sopraan Harmonie-Compositie

Rich. Holstraat 12 Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Amsterdam Zaandam Van Persijnstraat 16 Rotterdam Telefoon Int. 31667

Johanna C. Benjaminse Adriaan Lieffering Titia Rinck

Altzangeres ^ JT^***** « e, CoB~K££ ^Zg^

. , vortrefflicher Geiger". Leerares solozang

Neemt pnma-vistaparüjen op zich. " , Z! , . _ . ,

_ v ,„ \ ... .,. Oeeft onderricht In Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Diikstraat7 — Tel. 1532 — Arnhem

Zaandam Westzijde 45b spr«kuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74 ">

Jan Dekker Mevr. Alida Loman Ferd Timmermans

Bas-Bariton Organist- en Klavierleeraar (gedipl.) Jac. Obrechtstraat 51 Amsterdam

Rubenslaan - Tel. 6762 - Bilthoven Telefoon Z. 2488 Rotterdam Spoorsingel 76a

~~ Mevr. B. Mak van Waay- E. G. Tobi

Dooremans Tenor

VACANT Concertzangeres Sopraan

.11 -r i m i^fi Zutphen Düsseldorf

Corn.v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 pelikaan*;tI.aat 3 Grimmstrasze 11

Dordrecht

Toos Hoog Mevr.Leny Noske-Friedlaender Theodora Versteegh

Sopraanzanc/eres ' L , t t«eder- en Oratorium-Zangeres

Pianiste Gediplomeerd Leerares Solozang Mett.TpX^nt/cZatie Hoofd.eerares Haagsch Conservatorium

Bonistraat 6 Den Haag Pe° Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Jos. Holthaus p A yan Westrheene Tenor Mevr. Noordewier-Reddingius

Concert en Oratoriumzanger 01.10 h;u,„,«„m Arnhem Velperweg 122

XT ... . , Beethovenlaan 9 Hilversum

Neemt prima-vista partijen op zich

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242 .

C. Höweler Mevr.F.M.Panstingl-Buddingh Johanna de Zwaan

Muziekgeschiedenis Degelijk Zangonderricht 1 uur per week Hooge Sopraan

Individueel en collectief onderwijs f40.— per kwartaal Concerf- en Oratorium-Zangeres

te Amsterdam en in 't Gooi LaanCopes v. Cattenburg C65. Tel. 14250 I ^ ^ ^en Haag

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) | Den Haag |

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

76e en 6e jaarg. f 1.25 80e en 10e jaarg. f 1.25

77e en 7e jaarg. f 1.50 81e en 11e jaarg. f 1.30

78e en 8e jaarg. f 1.25 82e en 12e jaarg. f 1.30

79e en 9e jaarg. f 1.25 83e en 13e jaarg. f 1.25

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht EMIL WEGELIN - N.Z. VOORB.WAL 173 AMSTERDAM

THE MONTBLY MUSICAL RECORD

57th Year of Publication

Annual subscription 4/~ (fl. 2.50) post free AUGENER L™.,

18 Gieat-Mariborough Street, London, W. 1

Sluiten