Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84e EN 14e JAARGANG

No. 14

10 JULI 1927

ALG ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM TELEFOON 37789 ~ POSTGIRO 15793

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. ^^^g^^ TAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTHREfc.NL,. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A H Amory, Arnhem ; J. G. van Anrooy, Den Haag ; David Blitz, Parijs ; P. Blok, Rotterdam ;E. J. BonJam Den ria'ag; S. Bottenhein, Amsterdam: M A. Brandts Buys Arnhem: ]SJWk Buys^Ban doener P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; ]. U. C van uoKKum cu.bu • Drüsma Xmsterdam ; J.H. Garms |r. Amsterdam ; J van Gilse Larenr Rta^ento. H.^^. Maastricht; T. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam, cm. ™ Msene BrüLl); Wouter Hutschenruyter Rotterdam ; Ch. van Isterdael Den Hag K H Kerkhof Haarlem; Jos de Klerk, Haarlem; F. E. A Koeberg Den Haag; ^nJ^^e07^;'A. D. LoKnijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landr^ Nijmegen W Hem LandreKoMax man Jr., Amsterdam; Jan de Nobel Haarlem ; P. de Nobel, Haarlem, CD O™"™^^ ilèrlem ; Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch ; Hendrik C. van Oort, A^nte> . H. Fielag^ Catherine van Rennes, Utrecht; H. W de Ronde, Rotterdam; ^J^^%J^^ Haarlem ; H. E. Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag ; Andre Spoor• Den Veennan. Utrecht;

Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noordwij k, Oer. vw . K Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer jGeertruida van Vladeracken A^».n.V mar. Den Haag ; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet ^3 Arnhem -C ' van Wessem, Amsterdam ; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem , van we Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, VGravenhage, e.a.

, i nniiiiim iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiliiiiiiiiiiiiiiniiiniiii

iiiiinuiinini^^

ADVERTENTIËN t Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijs^g^'. ïen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-afdeehng Cr ouwel. Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoon 12131. vv*i-v> » , i mms

ONVOLKOMEN .q—JS « G»

MAAK WIE, VJIiJüi " ,„ ™^ gjyj

WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF MAARVELENJ^VEN VERKWIJNEN. LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVRfcUOiJ j

MENIGE PLAATS HEEFT ^^^^^^^^^^

OVERAL IS BINNEN- EN BUTTENSHUIS! MET GENOEO ^ Q Ru

EN INNIG MUZIEKGENOT, O^^g^^Sfa v. W.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sluiten