Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84e EN 14e JAARGANG

No. 16

10 SEPTEMBER 1927

ALG ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND ' UITGAVE VAN «»-™SS » AMSTERDAM

BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory. Arnhem ; J. G. van Anrooy, Den Haag; David ^j^?^*^^ ÏZ dam. Den Haag ; S. Bottenheim, Amsterdam ; M A. Brand* Buys. Arnhem j ^ _ ^

doeng; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag j U. >£v^ Venlo ; H. Hermans. Drilsma, Amsterdam; J. H. Garms r Amsterdam ; ]. van Gilse Laren - K^™^m Em Hullebroeck, Maastricht; ]. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. R.chard J^^^^fft. K. H. Kerkhoff, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter. Rotterdam ; Ch. van Iste^;r^° ^eeu^arden; Elisabeth Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. A- Koeberg, Den K^ag P.^ ^oerman A D Lo.

Knijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landre^ Nijmegen - WillemLa£dre' d Den Haag . Max man Jr., Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem ; P. de Nobel,Haarlem , jr^^rfH 'piel e> Haarlem; Oberstadt, Den Haag; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam^ n ^ ^ ^ Catherine van Rennes, Utrecht; H. W de Ronde, Rotterdam ; ^jJU^%^Zn ' H- E"

Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel Den Haag ; Andre Spoor■Den . Veerman, Utrecht;

Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus Amstetdam ; H. Völl-

K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer ; Geertruida van<™f™c*ej de Wal, Den Haag ; mar. Den Haag ; Hendrik de Vries, Rotterdam; Pie de Waardt Heemstede • £JW Amsterdam; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A van Westrheene Arnhem ^

Mart. Wolters, Amsterdam ; Ger. Zalsman, s-oraveimay

— TT~77ZZZ1

WIJZE VAN UITGAAFt De jaargang loopt van 1 ^J^^X^/W^^S^ ?erU door geheel Nederland en ^

KiSaffÏr IIX^^) ^JÏÏl aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang.

ADVERTENTIËN, Prijs per regel ƒ 0.40; bij i™^ct = leen verstrekt voor annonces van 7 ol^J^^^^^T^ 12131.

W. r. trouwe i, uuiytuK-vü».. «—a-

, MiitimilllMIMIMIIllMIIMI

ONVOLKOMEN ONTWIKKELDJTNIET.WIE <^™™g$F"

MAAK win oc-ciN o"1^ ALSOF ZE 'T ZIJN EN

WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR-VELENL|VEN DE VERKWIJNEN. T ATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LHVE-i"^

MEMGE PLAATS HEEPT■«»™™jSg%®8ffi^Z£è

i ,„ | li — ÜHIlil """""!"" mammiiiiiMdiMfc

iii iiiiium

Sluiten