Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280

DE VEREEN IGDE TIJDSCHRIFTEN

29 OCTOBER 1857

29 OCTOBER 1927

JAN WILLEM KERSBERGEN

Jan Willem Kersbergen 29 October 1857—1927.

Als Kersbergen wist dat ik over hem ga schrijven, dan zou hij zich vermoedelijk met hand en tand daartegen verzetten. Dat is n.1. echt Kersbergen: niet aan den weg timmeren, niet op de groote trom slaan, zooveel mogelijk in het verborgen, zonder uiterlijk vertoon te doen wat hij meent als kunstenaar te moeten doen. Maar als men 70 jaar wordt, dan mag men zich bij uitzondering wel eens laten welgevallen iets waartegen men anders zou opkomen.

Het leven van Kersbergen is zonder schokkende gebeurtenissen voorbijgegaan. Een veelbewogen leven was het niet. Hij is geboren te Delft in het oude huis, eertijds door Jan Steen bewoond. Zijn vader, organist en klokkenist, leidde zijne eerste muziekstudiën; maar aan de Kon. Muziekschool te 's Gravenhage, waar destijds W.

F. G. Nicolai den scepter voerde, werd de grond gelegd voor zijn degelijke muzikale vorming. Op aanbeveling van Nicolai werd de jonge Kersbergen, na voltooiing zijner studiën te 's Hage, naar Groningen geroepen, om v. Milligen te vervangen, die te Gouda een aanstelling verkreeg. Te Groningen moest Kersbergen pianoles geven aan de stedelijke muziekschool; maar hij verkeerde en musiceerde daar ook veel met Henri Bosmans en Dado. De eerste ging al spoedig over naar het Park-orchest van W. Stumpff te Amsterdam; de tweede is lange jaren te Groningen gebleven. Kersbergen besloot het voorbeeld van Bosmans te volgen en zich nu wel niet in Amsterdam, maar toch in de nabijheid daarvan, n.1. in Zaandam te vestigen. Hij werd daar leider van de Gemengde Zangvereeniging „Euterpe" en gaf er kamermuziekuitvoeringen met Röntgen, Jos. Cramer, Bosmans, Kes en andere voorname kunstenaars. Later

Sluiten