Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN DEN 84en EN Hen JAARGANG

van de vereenigde tijdschriften „caecilia en het muziekcollege"

Pag.

d'ABLAING, WILLY, De beteekenis van het virtuosendom 67

AMORY, A. H., Iets over hel tempo van de finale van Mendelssohn's vioolconcert 186

ALTHUIZEN, FR., Wat de beiaard voor ons is, zijn klankschoonheid en iets over kritiek . . . 267

AVERKAMP, ANT., Jan Willem Kersbergen 280

BERNET KEMPERS, Dr. K. P., Boekaankondiging 20

Boekbespreking 251

BOTTENHEIM, S., Internationale Muziektentoonstelling te Frankfart a/Af ........ 239

DRILSMA, ARN., Boekbespreking 176

DOKKUM, J. D. C. VAN, Over Catharina van Rennes 170

GARMS Jr., J. H., Beethoven Zutphenaar 149

Boekbespreking 59

Kleine historische bijdrage 42

Leipzig en Jadassohn (zie Bel. Data no. 7) 107

Over gehoorontwikkeling 75, 83, 106, 119, 132, 185, 201

Over omkeering 249, 270

Nieuw verschenen werken 282

GILSE, JAN VAN, Ingezonden (naar aanleiding van André Caplet) 71

HANKES DRIELSMA, MARGUÉRITE, En bij den klank der Harp kwam vrede in 't gekweld

gemoed des konings 87

HUFFEL, FRÉ VAN, Over Catharina van Rennes 172

HUTSCHENRUYTER, WOUTER, Boekbesprekingen 40, 72, 202, 241 272

Een belangrijke uitgaaf van een belangeloozen uitgever 9

Een weinig bekend orkeststuk van Beethoven 146

Gustav Mahler en Friedrich Gernsheim 222

Muziekbesprekingen 11, 57, 103

Nog iets over Spohr 10

Over Johann Michael Haydn (zie Bel. Data no. 16) 257

Over Mgr. J. A. S. van Schaik (zie Personalia no. 14) 220

Nog eens Rijken & De Lange 284

Aankondiging van nieuwe Muziek I 285

KALFF, S., Iets over clavecimbalen 3

Oude muziekinstrumenten 217, 234

KLERK, JOS. DE, Over Jef van Hoof (zie Bel. Data no. 12) 194

LANDRÉ, WILLEM, Een jubileum 265

Willem Pijpers derde symphonie 25

Het praatje van de maand 15, 30, 46,62, 78, 94, 110, 126, 141, 161, 180, 196,212,228,244,259, 290

Interviews 19, 51, 83, 115, 167. 184, 217, 233, 249, 265

LEEUW, Prof. Dr. G. VAN DER, Oi>er Kor Kuiler (zie Bel. Data no. 11 179

LIES, OTTO, Kritiek en antikritiek 89, 99

LUDOLPH, C. J., Muziekleven te Berlijn 281

Gebrek aan piëteit tegenover Mozart 283

MONNIKENDAM, MAR1US, André Caplet 52

NOLTHENIUS, HUGO, Over Catharina van Rennes 168

RONDE, H. W. DE, „Der widerspanstigen Zahmung" 69

RÖNTGEN, JULIUS, Een kermismuziekboekje uit 't jaar 1789 35

Het drakenspel te Beesel aan de Maas 55

WAGENAAR, Dr. JOH., Oper Catharina van Rennes 170

WESTRHEENE, P. A. VAN, Belangrijke Data:

No. 1. Vincenzo Bellini 12

No. 2. Mendelssohn's Sommernachtstraumouverture 27

No. 3. Herman Goetz's „Der widerspanstigen Zahmung" 42

Sluiten