Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Willem Landré Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert' en Oratoriumzanger Harmonie-Compositie Sopraan

Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage yan persijnstraat 16 Rotterdam Telefoon Int. 31667

T- Adriaan Lieffering Titia Rinck

Berta Aten Solo-Violist ^ , ,

ooio viousi Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Alt *«*■ ^fl^Gei^* iS' Leerares Solozang

Rich. Holstraat 12 Amsterdam Geeft onderricht in Zeist Den Haag(Molenstr 19 Dijkstraat7 _ Tel. 1532 - Arnhem

spreekuur Maandags 3-4) Bussum (Boerhavel,16) '

Johanna C. Benjaminse Mevr. Alida Loman Meta Schmidtke

Altzangeres _ _

Jac. Obrechtstraat 51 Amsterdam ^r^^^^Sr^P^'

Neemt prima-vistapartijen op zich. ' Gedipl. Leerares Solozang en Piano

Zaandam Westzijde 452> Telefoon Z. 2488 Gevers Deynootweg 139 Scheveningen

T Dekk r Mevr. B. Mak van Waay - To van der Sluys

jan ÜCKKer Dooremans Lieder- en Oratorium-Zangeres

Bas-Bariton Concertzangeres Sopraan Sopraan

D, , ~ . ,7,, „,u, Corn.v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 Joh. Verhulststraat 153 - Amsterdam

Rubenslaan - Tel. 6762 - Bilthoven Dordrecht Telefoon 26157

Toos Hoog Mevr.LenyNoske-Friedlaender Ferd. Timmermans

Sopraanzangeres Pianiste Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Leerares in Solozang „ .„ TI . „

ïviotl, «««.l-»., c„ rU,-i„^=n= Hoofdleerares Haagsch Conservatorium

Meth. spreken en declamatie » Rotterdam Spoorsingel 76a

Bonistraat 6 Den Haag Den Haag v. Imhoffstraat 7 _

______ _ e G Tob.

Tenor Mevr. Noordewier-Reddingius TenOT

Concert en Oratoriumzanger n.. ij„rf

Neemt prima-vista partijen op zich Beethovenlaan 9 Hilversum 3 Gri ™aS° H

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242 ■

C. Höweler Mevr, F. M. Panstingl-Buddingh Theodora Versteegh

Muziekgeschiedenis Degelijk Zangonderricht 1 uur per week ^^^ZfsToZl

Individueel en collectief onderwijs f40.- per kwartaal f A{(

te Amsterdam en in 'r Gooi LaanCopes v. Cattenburg C65. Tel. 14250 Ranaa, 22 Scheveningen

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) Den Haag

Jos, de Klerk Lily Proost p a, van Westrheene

Concert-en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) V 1 rwe 122

Neemtdesgewenschtprimavistapavtijenopzich Leerares Solozang. Arnhem e perweg

Haarlem Duvenvoordestraat 92 Sterrelaan 25 Hilversum j

STEMPELBANDEN I

;rr:^!r™zï:,ds;" the«onthlyusiulrecord

77e en 7e jaarg. f 1.50 82e en 12e jaarg. f 1.30 57th Year of Publication

78e en 8e jaarg. f 1.25 83e en 13e jaarg. f 1.25

79e en 9e jaarg. f 1.25 84e en He jaarg. f 1.25 Annual subscription 4/- (fl. 2.50) post free 80e en 10e jaarg. f 1.25 AUGENER LTD.,

STEMPELBANDEN voor lg Great,Marlbofough Slreet, London, W. 1

vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - N.Z. VOORB.WAL 173

AMSTERDAM '

Sluiten