Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RÖNISCH

PIANO OF VLEUGEL

tot een instrument zonder weerga.

Vraagt onzen catalogus en convènieerende betalingsvoorwaarden.

HUPFELD

OIBECTie

DUWAER^pNAESSENS

AMSTERDAM s'GFJAVENHAGE

STADH. KADE 19-20 KNEUTERDIJK 16 a

TELEFOON 2369Ö. TELEFOON — 10027.

De fijngevoelige aanslag, de harmonieuse toon, de soliede constructie en het elegante model stempelen een

Klavirmacher (Deutscher)

perfekter Zusammensetzer, Ausarbeiter, Stimmcr und Fertigmacher SUCHT STELLUNG in Fabrik oder Handlung. Gefl. AngeboteunterNr. 109 an die Geschaftsleitung dieser Zeitung, N.Z. Voorburgwal 173, Amsterdam

lOSEF VEDRAL

GEDIPLOMEERD VIOOLMAKER Molenstr. 19 - DEN HAAG - Tel. 7789

WENSCHT U zich een voor dc toekomst degelijk Instrument te verschaffen? WENDT U dan tot een gediplomeerd vioolmaker.

Deze is in staat U een mooi en zangrijk Instrument te leveren, maar laat U niet overhalen door de vele onmogelijke reclame en beloften.

ONZE TORENMUZIEK

ORGAAN DER NEDERLANDSCHE KLOKKENSPEL- VEREENIGING

Nog enkele exemplaren van het laatst verschenen nummer (No. 5 van Augustus 1928) zijn verkrijgbaarbij den uitgeverWEGELIN, N.Z. Voorburgwal 173, Amsterdam, na inzending van 25 ets. in postzegels of op postgiro-rekening 15793, zoolang de voorraad strekt.

VAKKUNDIGE

SERIEUZE AFLEVERING ■■■

Vraagt zonder verplichting Catalogus ■■■

PIANOS Firma Ypma

TELEFOON 398 ALKMAAR

FOTO

Aaltje Noordewier—Reddingius

Van onze losse kunstbijlage in vorig nummer (portret van Mevrouw Noordewier— Reddingius in dubbeltooninktdruk op kunstdrukpapier) is nog een zeer beperkt aantal losse exemplaren beschikbaar. Wij stellen deze verkrijgbaar voor onze abonné's tegen den prijs van 25 ets. voor porto, cartonverpakking en onkosten. Uitsluitend na ontvangst van deze 25 ets. per brief, giro (15793) of postwissel wordt een exemplaar franco toegezonden door den uitgever E.Wegelin.N.Z. Voorburwal 173, Amsterdam. Zoolang de voorraad strekt!

Sluiten