Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

13

dragewna Assier, mooie, stille, toch waarschijnlijk temperamentrijke vrouw, francaise van afkomst); Die Kinderzeit (waaruit een Fransch gedichtje met verrassende gedachten is meegedeeld). Die Schuljahre (daarbij 't verblijf op de „rechtsschool", kweekschool voor departements- en andere staatsambtenaren, waar muziek als een factor van beschaving ernstig werd beoefend.)

Wandlung und Aufstieg (1859—1869).

Der junge Beamte; der Petersburger Musikschüler (onder Anton Rubinstein); der Moskauer Theorielehrer (onder Nikolaï Rubinstein); Tschaikowsky als Brautigam (verloving met de beroemde Désirée Artot, phase van een liefde die vriendschap werd).

Kampfe und Irrungen (1869— 1877).

Die drei Versuchsopern; Das erste Heim (een bescheiden huurhuisje, gedeeld met Laub's voormaligen bediende, die hem hielp koken; te voren had hij bij N. Rubinstein ingewoond); Wagner und Tolstoj; Peter Iljitsch als Schriftsteller (criticus); Tschaikowsky als Ehemann.

Der freie K ü n stier (1877— 1885).

Genesung im sonnigen Süden (herstel van een hevige zenuwcrisis na de tragische huwelijksweken met Antonina Miljoekowa, het evenzeer als hijzelf beklagenswaardige conservatoristje); Der einsame Philosoph; Beschauliche Zeiten; Neue Kampfe.

DieletztenLebensjahre (1885 —1893).

Im zweiten Heim (het dorpje Madanowo bij Klin, waar hij kippen en daaronder een favoriete hield en in den herfst menigmaal een grooten vlieger opliet, maar ook dikwijls voor concertmaatschappijbestuurs- en andere plichten naar Moskou ging; in dien tijd is het (vroeger begonnen) maecenaat van mevrouw von Meck, met wie hij niet dan schriftelijk omging; te voren had hij landgoederen van haar afwisselend be¬

woond); Konzertreisen im Ausland (waarvan zijn memoires hier eens onder „Data" werden besproken); Auf der Höhe des Ruhms; Ausklang.

Ook onvertaald moge het einde van den levensepiloog volgen.

Möchte man doch begreifen, dass Kunst Offenbarung ist und dass Tschaikows k i j so gut wie Beethoven oder Wagner als Tondichter ein heiliges Amt verwaltet. Was er uns gibt, stammt nur zum kleinsten Teil aus seinen menschlichen Erfahrungen und Erlebnissen. Das Schönste, Erhabenste, das, was uns die ganze Tragik unseres Daseins am erschütterendsten erleben lasst, kommt nicht von ihm, nicht von Maidanowo oder Klin, sondern aus der mystischen Tiefe jen es überwaltigenden Sternendoms, in dem wir armen Erdenbewohner einen uns verstehenden und Hebenden Gott suchen.

Werkenbespreking en -opsomming, litteratuurcatalogus, een chronologische lijst van de voornaamste Russische musici benevens de noodige registers (die Richard Schuster heeft bezorgd) vullen ongeveer evenveel plaats als het voorafgegane. De critische, volstrekt niet panegyrische, gelukkig zelden polemische compositiebeschouwing, waaruit vermeld zij dat de schrijver Tschaikowsky's bijna nooit gespeelde tweede pianoconcert (g-duur) ver boven het eerste verkiest en in opus 75 en 79 uit de gedrukte nalatenschap volgens plausibel betoog het derde heeft ontdekt, een hoogst opmerkelijken driedeeligen es duur cyclus met Noord-Amerikaansche reisheugenissen, toont een menigte van muziekaanhalingen. Dr. Stein kreeg (al zijn er anders geen platen behalve dan een portret naar de schilderij van Koemetskof f) zelfs verzuchtingen der Deutsche Verlaganstalt te hooren over zooveel clichés en had moeten oppassen dat er geen voorbeeld omgekeerd bleef staan. Eenige motieven illustreeren ongemotiveerde vergelijkingen: wie voelt de canti-

Sluiten