Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85e EN 15c JAARGANG

No. 2

16 NOVEMBER 1927

ALG. ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDbKLAiN u

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM TELEFOON 37789 - POSTGIRO 15793 ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. VAN^^Y S^TTENHEIM.

JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTHREENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A H Amory, Arnhem ; J. G. van Anrooy, Den Haag ; David Blitz, Parijs; P. Blok Rotterdam ; E J. Bondam "d£ HaaJ EBottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys Arnhem; J 8. E^andts Buys Bandag; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, D«^|^\V^^oTrii£ Drilsma. Amsterdam ; J. H. Garms Jr Amsterdam ; J van Gils:, Laren Hullebroeck, Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam . cm. ™"e" {f

Knijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landre. Nijmegen W^Lzgg^er^^

2alerfne\an Rennes', UtrecSt; H. W de Ronde, Rotterdam; ^J^%J^i^. H. E Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor Den Haag ; Joh. Steenman riaarlein, Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus, ^^L^^^. H W K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer! Geertruida ™ ^fe^ken. Amsterdam mar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Pie de Waardt Heemstede , .J^J^1'^msterdam Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem , C. van Wessem, a Mart Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, s-Gravenhage ; e.a.

III IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllinil uimmimimmmmm mi immuun™

WIJZE VAN UITGAAF, De jaargang loopt van 1 November tot ultimo « kos^^J^

per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Oveng Buitenland f ^f ^™* dvItade ƒ0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October-Aprl verschijnen er maand«^SS Jaarganfl. het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen p j g g

ADVERTENTIËN , Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. *™df™™ZZ°£eLt leen verstrekt voor annonces van 7 of meer "geb. HooHv^enw^ger «aonce atdeehng

W. F. Crouwel, Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, leleroon

DECEMBERLIEDJES VOOR DE KLEINEN

6 BEKENDE ST.NICOLAASLIEDJES _ 5 BEKENDE KERSTLIEDJES 4 OUD-EN NIEUWJAARSLIEDJES

VERZAMELD EN ZEER LICHT GEZET DOOR JOH. VETH

Fraai geïllustreerd door Daan Hoeksema - Prijs slechts f 0.90 Uitgave der N.V. „De Nieuwe Muziekhandel", Heiligeweg 5, Amsterdam

Sluiten