Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

19

staan er twee strepen naast de noot, dan de 2e band, enz.

Voorbeeld op de teekening .... Vijfklank: le snaar los, 2e op de eerste band, 3e op de 3e band, 4e op de 2e band, 5e op de 2e band. De vingerzetting vindt men van zelf.

Er zijn veel menschen, die geen notenschrift kennen, of denken het op hun leeftijd niet meer te kunnen leeren. Voor hen is het door Stössel bedachte grijpnotensysteem van onschatbare waarde.

Op de makkelijk te omvatten toets der Stösselluit liggen alle accoorden, die in de

levensduur waarborgen, maar ook den toon ten goede komen. Dit instrument heeft eveneens den langen ovalen vorm van Stössel-luiten. Daar de opgespannen snaren gestemd zijn, zooals de volgende teekening duidelijk maakt, is het mogelijk, dat de omvang 2 octaven is.

Deze omvang is groot genoeg voor de menschelijke stem. Het stemmen in kleine en groote tertsen geeft op de losse snaar reeds de accoorden:

g — mol bes — dur

d— „ f - -

a— „ c — „

Auf dlesem kleinen Oriffbren slnd sSmtllche Akkerde vorhanden. «velche in der Muslk- und Harrnonielehre vorkommen, und sind ungleich leichler zu «reifen. els au! den blsherigen insrrumenlen-Ar:en

harmonie-leer voorkomen, en die op deze luit handiger te spelen zijn, dan op eenig ander bestaand snareninstrument.

. De nieuwe Stössel luit „Fteudenbovn" (Vreugdebron).

De nieuwste schepping van Georg Stössel is een luit voor schoolgebruik, genaamd „Freudenborn". Door hare afmetingen zeer gemakkelijk voor kinderen bespeelbaar. De gebruikte grondstoffen zijn bovendien zoo gekozen, dat ze niet alleen een langen

Men kan zich dus gemakkelijk voorstellen, hoe het aantal accoorden toeneemt, wanneer men de 5 banden gebruikt. Het spelen zelf is eenvoudig. De linkerhand buigt zich over den bovenkant van den toets heen. Iedere kinderhand is in staat de snaar op de band neer te drukken. Men kan de snaar op verschillende wijzen met den duim van de rechterhand aanslaan. Het beste is echter dit te doen met den buitenrand van den duim juist naast den nagel. De snaar moet zooveel mogelijk in

Sluiten