Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Willem Landré Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzangev Harmonie-Compositie Sopraan

Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Van persijnstraat 16 Rotterdam Telefoon Int. 31667

Adr"Z.^fer"'É c ™a *■*

„ . . , , . „„ Concertzangeres [mezzo-sopraan)

AU Prof. Arthur Nikisch schrijft: , Lier/enng ïst ein " '

vortreffltcher Geiger". Leerares üolozang

Rich. Holstraat 12 Amsterdam Oecft onderricht in Zeist, Den Haag (Molensrr. 19, naL„„„. 7 x»1 1 q-ii _ Arnhom

spreekuur Maandags 3-4) Bussum (Boerhavel.16) UlJKStraat / — lel. DJ. — rtrnnem

Johanna C. Benjaminse Meyr AUda Loman Meta Schmidtke

Altzangeres

Neemt prima-vistapartijen op zich. °breCht^o5n1 2488 AmMm ^Z^sZÏÏTÏÏiï?

Zaandam Westzijde 45b Gevers Deynootweg 139 Scheveningen

Jan Dekker Mevr. B. Mak van Waay- To van der Sluys

_ R DooremanS Lieder- en Oratorium-Zangeres

tSas-tsariton Concertzangeres Sopraan Sopraan

Rubenslaan — Tel. 6762 — Bilthoven Corn. v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 Joh. Verhulststraat 153 — Amsterdam

Dordrecht Telefoon 26157

Toos Hoog MevrXeny Noske-Friedlaender Ferd. Timmermans

Sopraanzangeres

Leerares in Solozang Pianiste Organist- en Klavierleeraar (gedipt.) Meth. spreken en declamatie Hoofdleerares Haagsch Conservatorium

r-.ur^T. ,,<■••, Rotterdam Spoorsiugel 76a

Bonistraat 6 Den Haag Den Haag v. Imhoffstraat 7

Jos. Holthaus E. G. Tobi

Tenor Mevr. Noordewier-Reddingius TenOT

Concert en Oratoriumzanger

Neemt prima-vista partijen op zich Beethovenlaan 9 Hilversum Zutphen Düsseldorf

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 12014 Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

C. Höweler Mevr.F.M.Panstingl-Buddingh Theodora Versteegh

Muziekgeschiedenis Degelijk Zangonderricht 1 uur per week Lieder- en Oratorium-Zangeres

Individueel en collectief onderwijs f40.- per kwartaal Gediplomeerd Leerares Solozang

te Amsterdam en in 't Gooi LaanCopesv. Cattenburg C65. Tel. 14250 xr

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) Den Haag Kanaalwe9 22 Scheven.ngen

Jos. de Klerk Lily Proost p A van Westrheene

Concerf- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Neemtdesgei/renschtprimavistapartijenopzich Leerares Solozang. Arnhem Velperweg 122

Haarlem Du ven voordestraat 92 Sterrelaan 25 Hilversum

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift 76e en 6e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30 77e en 7e jaarg. f 1.50 82e en 12e jaarg. f 1.30 78e en 8e jaarg. f 1.25 83e en 13e jaarg. f 1.25 79e en 9e jaarg. f 1.25 84e en He jaarg. f 1.25 80e en 10ejaarg. f1.25

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - N.Z. VOORB.WAL 173 AMSTERDAM

THE MONTBLY MUSICAL RECORD

57th Year of Publication Annual subscription 4/- (fl. 2.50) post free AUGENER LTD.,

18 Great-Marlborough Street, London, W. 1

Sluiten