Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85e EN 15c JAARGANG

No. 5

1 JANUARI 1928

ALG. ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM TELEFOON 37789 — POSTGIRO 15793

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, S. BOTTENHEIM, JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTHREENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem ; J. G. van Anrooy, Den Haag ; David Blitz, Parijs ; P. Blok, Rotterdam ;E. J. Bondam, Den Haag ; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. S. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag ; J. D. C. van Dokkum, Bussum : Arnold Drilsma, Amsterdam; J. H. Garms Jr., Amsterdam ; J. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H. "e™3^. Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdael, Den Haag; K H. £frkn°«. Haarlem; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. A. Koeberg, Den Haag; P C Koerman, Leeuwarden : Elisabeth Kuijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landre, Rotterdam; A. U. Loman Jr., Amsterdam ; Jan de Nobel, Haarlem ; P. de Nobel, Haarlem ; C D. Oberstadt, Den Haag ; Max Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem ; Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem ; M. C. v. d. Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem ;M.fc. Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus, Noordwijk ; Ger Veerman, Utrecht ; K. Veldkamp, Amsterdam; Johanna Veth, Deventer ; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam ; H.Vollmar. Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam ; Piet de Waardt, Heemstede ; A. J. de Wal, Den Haag ; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, Hilversum ; Mart. Wolters, Amsterdam ; Ger. Zalsman, 's-Gravenhage; e.a.

„mnun unnoiBuuui»^

WIJZE VAN UITGAAF i De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost ƒ 6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland ƒ 7.25. Losse nummers ƒ 0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October—Aprl) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN t Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-af deeling: W. F. Crouwel, Burgemeester Reigerstraat 1 Ibis, Utrecht, Telefoon

NIEUWE UITGAVEN;

OTTO GLASTRA VAN LOON, Little Melody, violon and piano fl.— i 3 kleine Klavierstukken f 1.— ; 4 Etudes Miniatures. Pianosolo (Introduction aux compositions modernes) f 1.—

COR KINT, Le Début du Violon. Six morceaux mignons pour Violon avec ace. de

Piano (daprès le systèrae du demi-ton) f 1.50; Ee Violon chante. Quatre More. fac. fl.50

JULIUS RÖNTGEN, Oud-Hollandsche Boerenliedjes voor Piano, bundel 5 . . . (1.25

N.V. „DE NIEUWE MUZIEKHANDEL" - HEILIGEWEG 5 - AMSTERDAM

Sluiten