Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

95

Bühnenschiedsgericht" en hij hoopt dat deze met kracht optreden zal tegen zoo een daad van wanbeleid. Ik hoop het ook, maar of het veel helpen zal betwijfel ik. Zou het misschien niet het beste zijn om de menschen eenvoudig maar eens een jaar of vijf te laten uitrazen, in de hoop dat het gezonde verstand van zelf wel weer terugkeeren zal?

mmimmmmmmmm «nu * i mm uuuwnuuuwuuiumi

Intermezzi. Invallen van De Oude Muziekmeester.

Weet je wat voor een komponist een erg

groot kruis is? Als hij eens bezoek van zijn Muze krijgt, En hij toevallig net niet thuis is!

* * *

Al heeft hij ook een pook of een hark er bij noodig,

Of al moet hij er voor op zijn hoofd staan, Hoè de kunstenaar zijn werken voortbrengt, Gaat de buitenwereld geen sikkepit aan.

* * *

Zonder ontwikkeld gehoor, Deug je in de muziek nergens voor; Al heb je nog zooveel techniek, Bovenaan staat: het doorvoelen van muziek.

[Uitboezeming van een muziekliefhebber.]

Een doofstom orgelman, zonder armen en

been, die bovendien blind is, Kan toch nog altijd voelen hoe de wind is, Maar een ultra-modern komponist zonder oor en,

Heeft het gevoel voor harmonie heelemaal verloren.

En je roept in vertwijfeling (hoor je zoo'n

echt modern akkoord): Och! was ik toch maar verbrand, vervolgens verdronken en daarna vermoord! Want waarlijk het is soms ongehoord. * * *

Als ons maar tijd van leven wordt gegeven, Dan kunnen wij in ons leven Nog heel wat beleven.

mmuimw HBunuiMtMiiMiMiuniini iiiiiinii nuw «mMmmmmwm

Inhoud.

Huygens en de muziek (Slot) . . . . S. Kalff. Nieuwe herdrukken van leerboeken bij Wolters, v. W. Personalia: Dr. J. de Jongf: H. Rietsch f; Dr.

Willem Mengelberg. Boekbespreking. . . . Wouter Hutschenruyter. Nieuwe uitgaven.

Belangrijke Data W. H.

Het praatje van de maand. Intermezzi.

■Rlllllll

1 WEET GIJ DAT WIJ UITSLUITEND HAKKERT'S ( SNAREN BESPELEN

H Société des Instruments anciens: (Henri Casadesus, Marius Casadesus, jjj ■ Regina Patorni, Mad. Casadesus, De Villier)

jj Capet Kwartet: (Lucien Capet, Maurice Hewitt, Henri Benvit, Cam Delobelle) S

H Flonzaley Kwartet, Jacques Thibaud, Jascha Heifetz, Barbara Lully, jj

| Gaston Loulet, Cecilia Hansen, J. Szigeti, Hans Kindier, Marix Loevensohn. jj

| VERKRIJGBAAR BIJ IEDEREN SOLIDEN VIOOLMAKER OF MUZIEKHANDEL jj

f INLICHTINGEN VERSCHAFT GAARNE j

( EERSTE NEDERLANDSCHE SN ARENF ABRIEK, ROTTERDAM [j

lllllllllllllllllll

Sluiten