Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Willem Landré Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzanger Harmonie-Compositie Sopraan

Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Van persijnstraat 16 Rotterdam Telefoon Int. 31667

Rerra Aten Adriaan Lieffering Titia Rinck

oerta Aten Solo-Violist _ , .

Ut Prot Arthur Nikisch schrijft: .Lieffering ist ein Concertemperes {mezzo-sopraan)

vortrefflicher Oeiger". Leerares Solozang

Rich. Holstraat 12 Amsterdam Geeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, nat—* 7 T-l 1571 irnum

spreekuur Maandags 3-4) Bussum (Boerhavel.16) Dljkstraat 7 — Tel. 1532 — Arnhem

Johanna C. Benjaminse Mevr. Alida Loman Meta Schmidtke

Altzangeres Alt

M„ . . . . , Jac. Obrechtstraat 51 Amsterdam Lieder-, Oratorium- en Operazangeres

Neemt pnma-vistapartnen op zich. 1 Telefoon Z 2488 Gedipt Leerares Solozang en Piano

Zaandam Westzijde 456 Gevers Deynootweg 139 Schevenit gen

Jan Dekker Mevr. B. Mak van Waay - To van der Sluys

„ o -f DooremanS Lieder- en Oratorium-Zangeres

aas-Bariton Concertzangeres Sopraan Sopraan

Rubenslaan — Tel 6762 — Bilthoven Corn. v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 Joh. Verhulststraat 153 — Amsterdam

Dordrecht Telefoon 26157

MevrXenyNoske-Friedlaender Ferd. Timmermans

BESCHIKBAAR Pianiste Organist- en Klavierletraar (gedipl.) Hoofdleerares Haagsch Conservatorium

„ „ . , a . . _ Rotterdam Spoorsingel 76a

Den Haag v. Imhoflstraat 7

Jos. Holthaus E. G. Tobi

Tenor Mevr, Noordewier-Reddingius Tenor

Concert en Oratoriumzanger

Neemt prima-vista partijen op zich Beethovenlaan 9 Hilversum Zutphen Düsseldorf

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 12014 Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

C. Höweler Mevr.F.M.Panstingl-Buddingh Theodora Versteegh

Muziekgeschiedenis Degelijk Zangonderricht 1 uur per week Lieder- en Oratorium-Zangeres

Individueel en collectief onderwijs f40.- per kwartaal Gediplomeerd Leerares Solozang

te Amsterdam en in 't Gooi LaanCopes v. Cattenburg C65. Tel. 14250 f

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) Den Haag Kanaalweg 22 Scheveningen

Jos. de Klerk Lily Proost p A van Westrheene

Concert- en Oratoriumzanger {bas-bariton) Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Neemtdesgewenschtprimavistapartijenopzich Leerares Solozang. Arnhem Velperweg 122

Haarlem Duvenvoordestraat 92 Sterrelaan 25 Hilversum

ZOOEVEN VERSCHEEN:

ELDAR

SPREKEN EN ZINGEN

bewerkt door W. BROM-STRUICK

Prijs gebonden f 2.90 — Twintigste druk

Een onmisbaar handboek voor allen, die als zanger of als redenaar moeten optreden. ANT. AVERKAMP.

Vraag prospectus — Uitgave D. MIJS, Tiel

THE MÖNTHLY MUSICAL RECORD

57* Year of Publication Annual subscription 4/- (fl. 2.50) post free AUGENER L™,

18 Great-Marlborough Street, London, W. 1

Sluiten