Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

belegerd werd door andere scholieren, die ervan hooren en zien wilden. De Heer de Nobel beloofde ons over eenigen tijd eens persoonlijk een artikeltje voor dit tijdschrift te zullen schrijven om nader op deze luit en hare bruikbaarheid voor het onderwijs bij den zang en voor de harmonieleer in te gaan.

Ook waren wij met den Heer Stössel op verzoek van Dr. Gunning een geheelen middag op het Amsterdamsche Lyceum, opdat de Heer Stössel aldaar aan een viertal klassen zijn luit zou kunnen demonstreeren. De belangstelling was ook aldaar groot, en de zangleeraar, de welbekende koordirigent, de Heer Fred. J. Roeske, was zoo enthousiast over wat hij hoorde en zag, dat Dr. Gunning al dadelijk besloot een groot aantal luiten voor het Amsterdamsch Lyceum te bestellen en deze in het vervolg bij het zangonderwijs te gebruiken.

C. A. W.

Belangrijke Data.

17 Maart * Joseph Gabriel Rheinberger 1839—1901.

* Anna Stronck-Kappel 1875.

f Jacques Fromental Elie Halévy 1799— 1862.

18 „ fGeorg Gottfried Gervinus 1805—1871.

* Nicolai Andrejewitsch Rimsky—Korsakow 1846—1908.

19 „ * Max Reger 1873—1916.

* Johannes Josephus Herman Verhulst 1816—1891.

21 „ * Johann Sebastian Bach 1685—1750.

* Hugo Kaun 1863.

* Johannes Wenzeslaus Kalliwoda 1800— 1866.

22 „ fJean Baptiste de Lully 1632—1687.

23 „ fNiccolo Isouard 1755—1818.

*Karl Gottfried Wilhelm Taubert 1811— 1891.

25 „ * Francois Joseph Fétis 1784—1871.

26 „ fLudwig van Beethoven 1770—1827.

* Oskar Nedbal 1874.

* Nikolai Alexandrowitsch Sokolow 1859.

27 ,, * Paul Marie Théodore Vincent d'Indy

1851.

* Edgar Tinei 1854—1912.

28 „ * Jozef Willem Mengelberg 1871.

* Modest Petrowitsch Moessorgski 1835— 1881.

29 „ f Charles Henri Valentin Morhange, ge¬

naamd Alkan 1813—1888.

30 „ * Bernard E. Scholz 1835.

31 „ f Franz Abt 1819—1885.

•[•Johann Christoph Bach 1642—1703. * Jean Baptiste Charles de Pauw 1852— 1925.

Den 29sten zijn veertig jaren verloopen na den dood van Charles Henri, Valentin Morhange genaamd Alkan, den genialen onbekende. Dat epitheton zal hij wel dikwijls hebben gekregen. Stereotiep leek het mij toen ik het zag in Das Klavierbuch, het lezenswaardige jaarboek voor 1928 der Universal-Edition en een niet daartoe beperkte maar van de Duitsche noviteitenmarkt een zooveel mogelijk volledig overzicht en op andere pianomuziekproductie menigen kijk gevende revue met vrije, door den redacteur dr. Eduard Beninger verzamelde, buiten dat beursterrein gaande bijdragen van dr. Arthur Kohn, ,,Ich schlage eine Taste an (de klaviermechaniek, wat men ermee vermag en wat men zich ervan verbeeldt), dr. Leonhard Deutsch, Zur Einführung in die Harmonik der zeitgenössischen Klavierliteratur (scherpzinnig maar door generaalbasmanier van determineeren zeer geschaad betoog over schijnbaar verdwenen, werkelijk voortbestaande tonaliteit), dr. Erich Katz, Einfluss der Volksmusik auf die zeitgenössische Klavierliteratur, Hans Haaks, Ueber das Wesen mechanischer Klaviermusik, August Schmid-Lindner, Das Klavier in Max Reger's Kunst, Viktor Belaie, Die moderne russische Klaviermusik, Eduard Steuermann, Die Eignung des Klaviers für moderne Musik, Alois Haba, was bedeutet der Vierteltonflügel für die Vierteltonmusik? Joseph Marx, Bemerkungen zu einem System der Klavieristik, Ernst Foch, Klavier als Instrumentalkörper, Eugen d'Albert, Klavier und Pianistentum, Paul Emerich en Eduard Beninger, zur Typologie des Klavierkonzertes, Walter Rehberg, Stellung der Pianistik, Leo Sirota, Für das moderne Virtuosentum; Zum Problem „Klavier" (Rundfrage), Stefan Buxbaum

Sluiten