Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85e EN 15e JAARGANG

No. 11

10 APRIL 1928

ALG. ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD?VOOR GROOT-NEDERLAND

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM TELEFOON 37789 - POSTGIRO 15793

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN Dr. PETER VAN[^^. & BOTTENHEIM. TAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTHREENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A H Amorv Arnhem ; J. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs ; P. Blok Rotterdam ;E. J. Bon-

cS^rI^^

Rovaar" Amsterdam: Arn. Spoel, Den Haag ; André Spoor Den Haag: Joh. S^Ito^J Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noordwijk ; Ger •Veerman, Utrecht K. Veldkamp, Amsterdam: Johanna Veth, Deventer ; Geertruida van Vladeracken Amsterda^; H VoU mar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waarde Heemstede; A. J. deWal, lJen Haag. Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem; C van Wessem, H.lversum , Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, s-Gravenhage; e.a.

WIJZE VAN UITGAAF. De jaargang loopt van 1 November tot ultimo <Octobe, en kost j'SfJ™™

het^ zomerSjaar (5Cu-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 aflevenngen per )aargang. ADVERTENTIËN i Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bew^snummers worden alt?n versTreS voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordige,: voor de armonce-afdeeluig . W. F. Crouwel. Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoon 12131.

GEESTELIJKE LIEDEREN

ARNOUDTZ B. N , Gethsemané, voor middenstem met piano- of orgelbegeleiding . f 0.75

KOOP, OL., Tweespraak, voor middenstem met pianobegeleiding ^

NIELAND, JAN, Jesu allerliefste Kind, Wiegeliedje . . • • • • • • • • '

PAARDEKOOPER, J., Drie Liederen voor middenstem uit de Mattheus-fassie.

1 Een van U. — 2. Jezus in Gethsemané. - 3. Leid mij „ RÖNTGEN, JULIUS, Liedeken van Jesusken ende S. Janneken, z. & p. . ■ • » 1 • „ ZAGWIJN, HENRI, Geestelijk Lied, z. & p. ƒ0.75. - Klokgebed, Sopr. en p.ano ,. v.t N.V. „DE NIEUWE MUZIEKHANDEL" - HEILIGEWEG 5 - AMSTERUAM

Sluiten