Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

Klokkenspelvereeniging zond haar muziekdrukken en handschriften, de Noord- en Zuid-Nederlandsche boeken over de nieuwe beiaardkunst, geïllustreerde programmaboekjes, foto's, aanschouwelijke door dr. Van der Eist ontworpen tabellarische voorstellingen van den ontwikkelingsgang der torenmuziek; buitendien het voornaamste dat vanwege de Mechelsche Beiaardschool verscheen.

Men kon bij de tentoonstelling dertig concerten hooren!

rj/(i»miif»iiri»Nririi»rirjfiifji.');:]i^ujji;,'ifirifiMi:j;i?:Niii»i.'iiiiFi[iiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiniiii

Bericht.

Het Comiteit van het Willem-Fonds ter bevordering van den Nederlandschen zang te Gent schrijft weer een prijsvraag uit voor niet te moeilijke kunstliederen, aria's, duo's, trio's. De toondichters mogen hun zangstukken op Nederlandschen tekst vóór 1 Februari 1929 inzenden naar Vrijdagmarkt 22, Gent, België. Op aanvraag wordt een bloemlezing met liederenteksten gestuurd. De stem aanduiden, waarvoor het stuk bestemd is. Naam en adres op een afzonderlijk briefje vermelden, niet op het handschrift.

•iiiiiuiiTiiTiiTiiiiiriiriiiiTritiiiiiriifiiiiiiciiiTiitiiiiiiiiiiiiiiiniilfHtiinTiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiEliHHiiiiKfiiiiririiiitMriiiMii Belangrijke Data.

1 Juni * Michaël Iwanowitsch Glinka 1804—1857.

2 „ * Edward William Elgar 1857.

* Paul von Janko 1856—1920.

* Olivier Métra 1830—1889.

* Paul Felix von Weingartner 1863.

3 „ f Alexandre César Leopold Georges Bizet

1838—1875.

* Alexandre Charles Lecocq 1832—1918. fjohann Strauss Jr. 1825—1899. 4/Karl Riedel 1827—1888.

4 „ fStanislaw Moniuszko 1819—1872.

f Hans Michel Schletterer 1824—1893.

5 „ fjohann Kuhnau 1860—1722.

t Carl Maria von Weber 1786—1826.

6 „ fHenri Vieuxtemps 1820—1888.

* Siegfried Wagner 1869.

* E. Jaques Dalcroze 1865.

7 „ *Theodor Streicher 1874.

S „ * Robert Alexander Schumann 1810—1856.

* Arthur Seidl 1863.

9 „ * Otto Nicolaï 1810—1849.

*Hermann Scholtz 1845—1918.

10 „ * Heinrich von Herzogenberg 1843—1900.

f Karl Gradener 1812—1883.

* Theodoor H. H. Verhey 1848.

11 „ f Ernest Chausson 1855—1874.

* Richard Strauss 1864.

12 „ * Willem Landré 1874.

13 „ * Albert Ernst Anton Becker 1834—1899.

14 „ * Orlando di Lasso 1522—1594.

fjohann Svendsen 1840—1911.

fFranz Friedrich Richard Genée 1823-1895.

15 „ * Edward Hagerup Grieg 1843—1907.

* Paul Gilson 1865.

* Otto Jahn 1813—1869.

* Guy Ropartz 1864.

16 „ * Johannes Hendrikus Sikemeier 1838-1920.

* Johann Gustav Emil Sjögren 1853—1918.

* Willem Shakespeare 1849.

17 „ * Charles Francois Gounod 1818—1893.

* Johan Severin Svendsen 1840—1911.

* W. van den Sigtenhorst Meyer 1888.

18 „ * Igor Strawinsky 1882.

* Johannes Biehle 1870.

19 „ * George Johannes Hermanus Beyerle 1856

—1921.

*Ferdinand David 1810—1873.

* Dr. Heinrich Schenker 1868.

20 „ *Bernhard Sekles 1872.

* Nico Gerharz 1872.

21 „ * Johann Cristoph Friedrich Bach 1732-1795.

* Jacques Offenbach 1819—1880.

22 „ *Etienne Nicolas Méhul 1763—1817.

* Giacomo Puccini 1858—1925.

23 „ * Steven van Groningen 1851—1926.

* Ernest Guiraud 1837—1892. fEmil Naumann 1827—1888.

* Carolus Detmar Oberstadt 1871.

24 „ * Carl Carsten Reinecke 1824—1910.

* Lina Ramann 1822—1913.

25 ,, * Gustave Charpentier 1860.

* Joseph Joachim Raff 1822—1882.

* Lambertus Adrianus van Tetterode 1858.

26 „ "Hermina Maria Amersfoordt—Dijk 1821

—1892.

* Giuseppe Saverino Raffaele Mercadante 1797—1870.

27 „ * Albert Loeschhorn 1819—1905.

* Friedrich Silcher 1789—1860.

28 „ f August Wilhelm Ambros 1816—1876.

* Robert Franz 1815—1892.

* Hans Huber 1852—1922.

* Joseph Joachim 1831—1907.

* Johannes Hendricus Löser 1850.

29 „ * Karl Georg Göhler 1874.

30 „ * Florimond Ronger Hervé 1825—1892.

f Joseph Mertens 1834—1901.

Sluiten