Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85e EN 15c JAARGANG

No. 14

10 JULI 1928

ALG. ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM TELEFOON 33208 - POSTGIRO 15793

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN. Dr. ^^X^^^^i^^^^ JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTHREENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16. ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; Dr. P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blite. Parijs; P. Blok. Rotterdam; E. J. Bondam. Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J S- Brandt» BuysBandoeng; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag ; J. D. C. van Dokkum Bussum Arnold Drilsma, Amsterdam ; J. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Laren : K Hamm, Venlo; £ H«™£ Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter. Wassenaar; Ch. van Isterdael, Den Haag; IC H Kerkhof, Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. A. Koeberg, Den Haag ; P C Koerman, Leeuwarden ; El^beth Knijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landré, Nijmegen ; WiUem Landre, Rotterdam A. D. Lomai Jr.. Amsterdam ; Jan de Nobel, Haarlem ; P. de Nobel, Haariem ; C D. Oberstadt, Den Haag ; Max Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch ; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H Pielage, Haarlem , Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Jac Ruijgrok. Arnhem; M. C. v. d. Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag ; André Spoor, Den Haag ; Joh. Steenman Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Amsterdam; Johanna Veth, Deventer ; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam ; H. Vollmar. Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam ; Piet de Waardt, Heemstede ; A. J. de Wal, Den Haag ; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, Hilversum ; Mart. Wolters, Amsterdam ; Ger. Zalsman, 's-Gravenhage; e.a.

miiiimtiiiiHiiiiiiHnmiiiiimiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiHiiniiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiin """"""

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost ƒ 6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland ƒ 7.25. Losse °u™e" ƒ 0 75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October—April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, 9ea"re"ue het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN s Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijs leen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce aiaeenng . W. F. Crouwel, Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoon

HENRIZAGWIJN - KLEENLIEDJES

Op Kleendichtjes van Guido Gezelle, voor Sopraan met Klavierbegeleiding 1. Ligna sylvarum. - 2. Egelentieren roosken. ~ 3. 't Meereken ~ 4 De Nachtegaal. - 5. Avondliedje. - 6. Wiegeliedje Prijs f 1.50

N.V. „DE NIEUWE MUZIEKHANDEL" - HEILIGEWEG 5 - AMSTERDAM

Sluiten