Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85e EN 15c JAARGANG

No. 17

1 OCTOBER 1928

ALG. ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM TELEFOON 33208 - POSTGIRO 15793

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, S. BOTTENHEIM, JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTHREENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; Dr. P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok. Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag ; S. Bottenheim, Amsterdam ; M. A. Brandts Buys, Arnhem ; J S Brandts Buys Bandoeng ; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag ; J. D. C. van Dokkum Bussum ; Arnold Drilsma, Amsterdam ; J. H. Garms Jr., Amsterdam ; J. van Gilse, Laren ; K. Hamm, Venlo ; H. Hermans. Maastricht ; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Wassenaar; Ch. van Isterdael, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. A. Koeberg, Den Haag ; P. C. Koerman, Leeuwarden ; Ehsabeth Kuijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landré, Nijmegen ; Willem Landre, Rotterdam; A. D Loman Jr., Amsterdam ; Jan de Nobel, Haarlem ; P. de Nobel, Haarlem ; C D. Oberstadt, Den Haag ; Max Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch ; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem; Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag ; André Spoor, Den Haag ; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht ; K. Veldkamp, Amsterdam; Johanna Veth, Deventer ; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam ; H. Vollmar, Den Haag ; Hendrik de Vries, Rotterdam ; Piet de Waardt, Heemstede ; A. J. de Wal, Den Haag ; Constant van de Wall, Weltevreden ; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, Hilversum ; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman 's-Gravenhage; e.a.

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii iiuiiiiiiiiiijniiimiiififummmiiimiimmmriiiimtiirjiMMimiiiirimiiirjiiifiiiiJiiiiiiiiitiifJiiiiiJiu liiiiimiiJiiiHiiinimiiJiiiiHHiiiiHiiiiiitiiiiitiiimiiJiiiiJiiiimiiiiHiiiiHiiJiiiHJiiJmtiiHJiiJiiiiiiiHfii «i

WIJZE VAN UITGAAF: De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost ƒ 6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland ƒ 7.25. Losse nummers ƒ 0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October—April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN i Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-ardeelmg :

W. F. Cr ouwel, Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoon 12131. ïjiiiiiiiiiiii i iiiiniiuii ii i i i ui hui i lilliillllllilliiu iiiiiiiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii i li mi "i mi"! I

KERSTCANTATES

LAMBRECHTS-VOS, A., Een Kindeke genaderijk. Part. f 1.25.Tekstb. f 0.10

OORT, H. C. VAN, op. 13, Christuskind. Partituur f2.—

PAARDEKOPER, ]., Kerstcantate. Partituur f2.—; Stemmen a . . f0.20 WETTIG WEISSENBORN, E., Christuskind. Part. f 1.80; Koorpartij f 0.25 N.V. „DE NIEUWE MUZIEKHANDEL" - HE1LIGEWEG 5 - AMSTERDAM

Sluiten