Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Dr' K' Ph Bernet Kempers Titia Rinck

Concert- en Oratoriumzanger Onderricht in muziekgeschiedenis. Opleiding,- Concertzangeres (mezzosopraan)

y cursussen yoor de txamens K. N T V e^a , bi, Leerares Solozang

voldoende deelname ook buiten Den Haag "

Daendelsstraat 51 VGravenhage R.ouwstragt ^ ^ Hgag Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Berta Aten Willem Landré Gusta Scheepmaker

Alt

Alt Harmonie-Compositie Mezzo-Sopraan

Rich. Holstraat 12 Amsterdam Van persijnstraat 16 Rotterdam SWeelmCkStTelef334498 ^

Rosine de Cocq M y To van der Sluys

Componiste-Pianiste /VllCld L,0 Lieder- en Oratorium-Zangeres

Anna Paulownastraat 58 A — Den Haaa „, _. » , Sopraan

c. 1. , uu uiiu t , ,,. , , |ac. Obrechtstraat 51 Amsterdam »,.,,,

Stelt zich beschikbaar voor begeleiding bij koren ' Joh. Verhulststraat 153 — Amsterdam

en solisten Telefoon Z. 2488 Telefoon 26157

lelef. 37000

Jan Dekker Maartje Offers JuIie de StuerS

R R Alt, Mezzosopraan

Bas-Bariton m Mezzosopraan Lieder_ £„ Oratoriumzangeres

Rubenslaan _ Tel. 6762 - Bilthoven Julianalaan - Telef. 1792 ~ Oegstgeest Houtrustweg 14 Den Haag

J. van Duuren Mevr. B. Mak van Waay- Meta van Tiel-Schmidtke

Bariton Dooremans Alt

_ Concertzangeres Sopraan Lieder-, Oratorium- en Operazangeres

Concert- en Oratoriumzanger ^ y Beverenstraat , j . -fel. No. 1566 Gedipl. Leerares Solozang en Pimo

Pater Brugmanstraat 77 Nijmegen Dordrecht Gevers Deynootweg 139 Scheveniugen

Elize de Haas MevrXenyNoske-Friedlaender Ferd. Timmermans

Sopraan (Coloratuur)

Concert- en Oratoriumzangeres Pianiste Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Leerares Solozang Hoofdleerares Haagsch Conservatorium

Willemsparkweg 188 — Amsterdam Den HaaQ v- Imhoffstraat 7 Rotterdam Spoorsiugel 76a

Telefoon 20183 °

Mevr. Joh. van Heusden-Aldag Theodora Versteegh

Alt-Zangeres Mevr. Noordewier-ReddhlgiUS ^er: en Oratorium-Zangeres

Cediplomeerd Leerares Solozang

Gedipl. Leerares Solozang D iU , n uu Alt

y v Beethovenlaan 9 Hilversum

Koninginnestraat 32 Breda Kanaalweg 22 Scheveningen

Jos. Holthaus Lily Proost n * „T . .

T P. A. van Westrheene

enor Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Concert en Oratoriumzanger Leerares Solozang. Arnhem Velperweg 122

Neemt prima-vista partijen op zich

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 12014 Noorderamstellaan 157 Amsterdam

_«_________^ -

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

76e en 6e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30

77e en 7e jaarg. f 1.50 82e en 12e jaarg. f 1.30

78e en 8e jaarg. f 1.25 83e en 13e jaarg. f 1.25

79e en 9e jaarg. f 1.25 84e en He jaarg. f 1.25 80e en 10e jaarg. f1.25

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - N.Z. VOORB.WAL 173 AMSTERDAM

THE MONTBLY MUSICAL RECORD

57th Year of Publication Annual subscription 4/- (fl. 2.50) post free AUGENER LTD.,

18 Great-Marlborough Street, London, W. 1

Sluiten