Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN DEN 85en EN 15en JAARGANG

van de vereenigde tijdschriften „caecilia en het muziekcollege"

Pag.

ABAS, S. P., Het verzet tegen de moderne muziek en de zich wijzigende klankbeleving .... 131 Spengler's verhouding tot de muziek, zooals die zich uitte in „Der Untergang des Abendlandes" 162

BOTTENHEIM, s., Het feest van het Concertgebouw 179

De jongste Strauss-première 227

BREDERODE, P. C, De stembanden 22

Over zang en zangstudie, contrasteerende bewegingen 116

Het lied van Schubert 196

ELST, Dr. W. VAN DER, De eigentoon van de ruimte binnen een klok 148

GARMS Jr., ]. H., Eenige belangwekkende oktaapndeelingen 35, 67

Over L. Adr. van Tetterode (zie Belangrijke Data in no. 14) 221

GROOT, HENRY DE, Het geval-Schneevoigt 277

HAAN, W. DE, Het tekstboek van Mozart's Zauberflóte en een en ander over operateksten in

het algemeen 99

HALBERTSMA, Dr. Ing. N. A., Kleurmuziek 149

HUTSCHENRUYTER, WOUTER, Boek- en Muziekbesprekingen 5, 25, 85, 105, 118, 135, 166,

184, 198, 233, 251, 266

jazz 266. 274

Nog eens: Op glad ijs 104, 166

Ontmoetingen: I. De diva 200

Ower Benjamin Franklin (zie Belangrijke Data in no. 6) 90

Over Christoph Graupner (zie Belangrijke Data in no. 8) 122

Ofer den Abt Vogler (zie Belangrijke Data in no. 12) 185

KALFF, S. Huggens en de muziek 3, 52, 82

Een muzikale familie te Groningen 136, 169, 199, 214, 258

KLERK, JOS. DE, Oi>er Marinus de Jong (zie Belangrijke Data in no. 15) 235

LANDRÉ, JEANNE, 75-jarig bestaan van „Het Nederlandsch Zangersverbond" 261

LANDRÉ, WILLEM, Interviews (met foto's), 3, 51, 66, 99, 115, 131, 147, 179, 195, 211, 227, 245 Het praatje van de maand, 14, 46, 61, 77, 93, 109, 125, 141, 158, 173. 189. 205, 222, 238, 254, 270, 284

Vioolsnaren 8

LUDOLPH, MAIOOR, Officieren-musici 212

MONNIKENDAM, MARINUS, De „Salie Pleyel" te Parijs 69

MOSMANS, ALBERT, René de Clercq vijftig jaar 21

SWILLENS, P. T. A., Mozarfs verblijf in Utrecht 229

STENFERT KROESE, h. E., Over Cornelis de Wolf 215

VERGROESEN, J. A. F., Bij het gouden jubileum der Ned. St. Gregorius Vereeniging. . 247, 264

VETH, JOHANNA, dementi's Sonaten 6

Open brief aan 't Bestuur der Verg. van Muziekhandelaren en Uitgevers in Nederland . . 57

wessem, CONSTANT VAN, De „Salie Pleyel" ' 168

Georges Auric 246

WESTRHEENE, P. A. VAN, Bespreking van Nieuwe boeken, muziek, herdrukken, enz. 58, 83, 103, 120

Klokkenspel 182, 253

Kon. Nederl. Toonkunstenaars-Vereeniging, 53e jaarvergadering 202

De nieuwe kleeren van den keizer, van Otto Lies 23

Een kwarteeuwfeest en een Nederlandsch protestantsch Te Deum 38

Belangrijke Data:

No. 1. Peter Tschaikowsky 10

No. 2. Johann Friedrich Reichardt 28

No. 3. ]. H. Garms ]r 42

No. 4. Teresa Carreno 59

No. 5. Moritz Hauptmann 72

No. 6. Benjamin Franklin (door Wouter Hutschenruyter) 90

No. 7. Michaël Iwanowitsch Glinka 106

Sluiten