Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Dr. K. Ph. Bernet Kempers Titia Rinck

franS An reO 1 Onderricht in muziekgeschiedenis. Opleldings- Concertzangeres {mezzo-sopraan)

Concert- en Oratoriumzanger cursussen voor de txamens K N T V. e a , bij Leerares Solozang

voldoende deelname ook buiten Den Haag

Daendelsstraat 51 VGravenhage RiQUWStraat 152 Den Haag Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Ar.'hem

Berta Aten " Willem Landré " Gusta Scheepmaker

Harmonie-Compositie Mezzo-Sopraan

Sweelinckstraat 43 Den Haag

Rich. Holstraat 12 Amsterdam yan persijnstraat 16 Rotterdam Telef. 34498

i, '. ~, ( To van der Sluys

C^mpolisT-ptZte MeVr- AHda L°man Lied^ e!l Oratorium-Zangeres

en solisten Telefoon Z. 2488 Telefoon 26157 Telef. 37000 —

Julie de Stuers

Jan Dekker Maartje Offers ^ Mezzosopraan

Bas-Bariton ^/Ct Mezzosopraan Lieder- en Oratoriumzangeres

Rubenslaan — Tel. 6762 — Bilthoven Julianalaan — Telef. 1792 — Oegstgeest Houtrustweg 14 Den Haag

I Duurcn Mevr- B Mak van Wafly ~ Meta van Tiel-Schmidtke

J' Dooremans Alt

Bariton Concertzangeres Sopraan Lieder-, Oratorium- en Operazangeres

Concert- en Oratoriumzanger Com y Beverenstraat 11 . Tel. No. 1566 Gedipt Leerares Solozang en Piino

Pater Brugmanstraat 77 Nijmegen Dordrecht Gevers Deynootweg 139 Scheven» gen

Elize de Haas Mevr.Leny Noske-Friedlaender Ferd. Timmermans

Sopraan (Coloratuur) PUriMe Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Concert- en Oratoriumzangeres ö Leerares Solozang Hoofdleerares Haagsch Conservatorium

Willemsparkweg 188 - Amsterdam Den Haag v. Imboffstraat 7 R°««dam Spoorsmgel /ba

Telefoon 20183 _ .

7T ~, .Theodora Versteegh

Mevr. Joh. Van HeUSden-Aldag T>aAAinöi„« Lieder- en Oratorium-Zangeres

Alt-Zangeres Mevr. NoOrdeWier-ReddlIlglUS GediplomeerdLeerares Solozang

Gedipl. Leerares Solozang Beethovenlaan 9 Hilversum Alt

Koninginnestraat 32 Breda Kanaalweg 22 Scheveningen

Jos. Holthaus Lily Proost p A van Westrheene

Tenor Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Concert en Oratoriumzanger Leerares Solozang. Arnhem Velperweg 122

Neemt prima-vista partijen op zich

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 12014 Noorderamstellaan 157 Amsterdam

STEMPELBANDEN I " I

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift MFCiril DPf Mrll

76e en 6e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30 THE MONTHLY MUSICAL KfclUKl)

77e en 7e jaarg. f 1.50 • 82e en 12e jaarg. f 1.30 g7th Year of Publication 78e en 8e jaarg. f 1.25 83e en 13e jaarg. £1.25

79e en 9e jaarg. f 1.25 84e en He jaarg. f 1.25 Annual subscription 4/-(fl. 2.50) post free

80e en 10e jaarg. f 1.25 85e en 15e jaarg. fl.— AUGENER LTD

STEMPELBANDEN voor 18 Great,Marlborough Street, London, w. i

vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - N.Z. VOORB.WAL 173

AMSTERDAM 1 1

Sluiten