Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x

INHOUD.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Blz.

Verzamelde mededeelingen in verband met den oorlog ter zee.

581, 698, 815 Mededeeling van het Departement van Marine.

708, 836

Staat der veranderingen, welke in Nederlandsch-lndië onder de officieren van de zeemacht hebben plaats gehad.

710, 839

Zeevaartkunde.

Nieuwe getij constanten voor Westgat Soerabaja (Djamoeanrif), door P. Joh. Smits 34

De variatie op de Nederlandsche zeekaarten, door J. M. Phaff . . 51

Gebruik van merklijnen met punten in oppositie, door H. te W.. . . 53

Een methode van astronomische plaatsbepaling door hoekmeting in het horizontale vlak, door C. C. Kayser '34

Nog eens de variatie op de Nederlandsche zeekaarten, door C. D. Julius 160

Afstandsbepaling door hoogtemeting, door O 486

Proces-verbaal betreffende het aan den grond loopen Hr. Ms. „G. 11". 560

Afstandsberekening uit berghoogtemeting (een aanvulling) door O. 670

Verbeterde nieuwe getij constanten voor Westgat Soerabaj a (Dj amoeanrif), door J. T. A. J. Bruinsma . . 675

Benadering van getijconstanten door

J. TlSSOT van patot .... 7z6

Naschrift door J. T. A. J. Bruinsma 729

Korte mededeelingen.

Standaardwerk 92

Eskaderpasseering 92

Schipbreukelingen afhalen bij hooge

zee 92

Ijs- en wrakcontröle in den N. Atlan-

tischen Oceaan 93

Waarnemingen over golflengten, enz. 194 Oorzaken aan den grond raken „San

Blz.

Giorgio" 452

Navigatie bij mist 579

Scheepsbouw.

De nieuwe Duitsche oorlogsschepen vergeleken met de nieuwste Engelsche schepen,door G.H.Merleker (vertaald) 4'

De geneeskundige localiteit aan boord van onze toekomstige oorlogsschepen, door Dr. R. A.Tange, Officier van Gezondheid ie kl. . . 269

De ontwikkeling van de opstelling der torens voor de zware artillerie, enz., door Georg Harïmuth Merleker 2§i

In welke richting moeten de onderwaterlanceerinrichtingen a/boord van groote schepen geplaatst zijn ? door Putman Cramer . . . -665

Argentinië. Bestelling slagschepen in de Vereenigde Staten i°3

Brazilië.

Nieuw slagschip besteld bij Armstrong • i°3> 596

China.

De kenmerken der 3 kruisers bij de Cantiere Navale Triestino . . .103

Denemarken. Geschut a.b. pantserschip „Niels Juel" 596

Duitschland. Slagschepen, die in 1916 op stapel

komen io3

Het nieuwe jacht „Hohenzollern" . 104 Twee slagschepen volgens programma I9i4-'i5 23°

Opstelling van het geschut op de

slagschepen 447

Kleine kruiser „Rostock" .... 457 Gepantserde kruiser „Derfïïinger" . 458

Engeland,

Kruiser Cordelia i°5

Sluiten