Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

XI

Blz.

Dok voor Portland 105

Vier slagschepen volgens programma

I9i4-'i 5 230

Destroyer of destroyers Undaunted

231, 448

Beteekenis van de kleine kruisers

van 4500 ton 448

Kolenlaadrecord „Hibernia" . . . 458 Nieuwe oververhitters a.b.„Landrail" 458 Afschaffing van torpedonetten . .458

Frankrijk.

Pantserschepen type „Normandië" 104

De 4 eenheden „Duquesne", „Tourville", „Lyon" en „Lille" . . . 104

Aanvraag van schepen in ontwerpbegrooting 1915 231

Bullivantnetten voor nieuwe pantserschepen 456

Slagschip „Flandre" van stapel geloopen . . , 596

Griekenland. Bouw slagschip van 23550 ton . .231

Italië.

Nieuwe slagschepen van 30.000 ton 105 Dikte gordelpantser „Guilio Cesare" 192 Opheffing staatswerven ? . . . -457 Resultaat schietproeven „Guilio Cesare" 458

De twee nieuwe torpedobooten van

120 ton 458

De nieuwe slagschepen van 26000 ton 458

Japan.

Droogdok in 1911 begonnen. . . 105

Pantserschip „Fou So" 106

Dok te Maizum 106

Oostenrijk-Hongarije.

Kleur oorlogsschepen 106

Donaumonitors M. 07 en M. 08 . . 106 Proeftochten„Helgoland"en„Novara"io6 Tweede divisie van vier verkenners

op stapel 106

De nieuwe aan te bouwen pantserschepen - 457

Grijze kleur voor schepen.... 459 Gegevens nieuwe éclaireurs . . . 459

Rusland.

'Jekaterina II" (tewaterlating). . . 106

Blz.

Turkije.

Opdracht tot bouwen van 12 torpedojagers 459

Vereenigde Staten. Pantserschip „Oklahoma" .... 106 Gebreken aan nieuwste slagschepen 107 Lage geschutopstelling op het eskader 91 Indienststelling eerste schip met 5

dubbeltorens 193

Stoken van olie in kombuizen . . 459 „California", „Idaho"en„Mississippi" 596

Gemengd. Artikel „Modern German warship

design" 227

Kimkielen 257

Bescherming onder water .... 593

Organisatie.

Hooger onderwijs, door XX. . . 125

De hoogere vorming van het corps zeeofficieren, door W. (overgenomen uit „Onze Vloot") .... 128

Nogmaals over commercieele boekhouding, door Penning. . . .182

Beschouwingen over de „nieuwe dienstregeling der zeeofficieren aan boord van varende oorlogsschepen" door ** 7[5

De taak van den officier van gezondheid aan boord van Hr. Ms. Politiekruisers op de Noordzee door R. Lach de Bëre 735

Militaire gereedheid door Naval Constructor RlCHARD D. GateWOOD. U. S. Navy, vertaald door H. L.J 748

Duitschland.

Admiralstab 201

Noorwegen.

Plan tot verlenging diensttijd der Marineweerplichtigen 100

Oostenrijk-Hongarije. Nieuwe indeeling der zeemacht. . 101 Der Admiralstabskui s 202

Rusland.

Programma voor verderen aanbouw van de vloot 101

Spanje.

De voorgestelde vlootwet . . . .101

Sluiten