Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV

INHOUD.

Blz.

Gemengd.

Proeven „Ulivi" 194

Antwoord Marc Legrand op „Bovenof onderwaterbuizen" 198

Handel, Scheepvaart, etc.

Kon.West-Indische Maildienst (jaarverslag) 107

Hollandsche Stoomb.-Maatschappij

(jaarverslag) 108

Stoomv.-Maatschappij „Nederland"

(jaarverslag) 109

S.s. „Artemis" (proeftocht) . . .111 S.s. „Texelstroom" (proeftocht) . 113 S.s. „Tubantia" (proeftocht) . . .114

S.s. „Tjikendang" (bijzonderheden) 233 S.s. „Sloet van de Beele" (proeftocht) 235 K. Mij. „de Schelde" (jaarverslag) 236 Kon. Pakketvaart-Mij. (jaarverslag) 237

Recordvaart Imperator 239

S.s. „Vaterland" 239

Bergingsvaartuig onderzeebooten bij

Smulders 240

Verhooging toegelaten diepgang in

Suezkanaal 459

Postdienst door oorlogsschepen . . 459

Handelshoogeschool 460

Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland"

(jaarverslag) 461

Vergelijkende staat van tonnenmaat

der schepen door het Suezkanaal 597 ToenameNederlandsche koopvaardijvloot 597

S.s. „Pijnacker Hordijk" . . 598, 602

S.s. „Van Imhoff" 598

S.s. „Jan Pieterszoon Coen" . . . 599

S.s. „Djember" 602

Duplicaat s.s. „Djember" .... 602 S.s. „No. 160", zusterschip„Insulinde" 701

S.s. „Venezuela" 702

S.s. „Roggeveen" 703

S.s. „Tjisondari" 704

S.s. „Bernisse" 820

Strategie en Taktiek.

Alfred Thayer Mahan overleden . 698 Panamakanaal geopend 698

Duitschland.

Marinebegrooting 98

Opname nieuwe pantserschepen in

het 3de eskader 453

Engeland.

Mobilisatie 3de vloot 98

Blz

Aantal schepen groote natiën . . 98

Opvoering personeel 99

Twee typen onderzeebooten ... 99 Aantal bestuurbare luchtschepen . 204 Stoomschepen ingericht voor transportschepen 204

Veranderingen in den inwendigen

dienst 204

Mislukking oorlogshaven van Dover 204

Opleiding personeel 204

Gewapende koopvaardijstoomers . 205 Sterkte der vloot in de Middelland-

sche zee 205

Levering van stookolie 453

Frankrijk. Groote manoeuvres .... 99, 100 Regeling opleiding officieren. . . 99 Bemanning kustbatterijen .... 99

Marine-uitgaven 99, 100

Verdeeling onderzeebooten in twee

groepen 100

Vastgestelde plaatselijke verdediging

Cherbourg e. a 100

Manoeuvres van het 2de eskader . 205 Manoeuvres i. d. Middellandsche Zee 206 Manoeuvres Mei 1914 . . . 210, 453 Project convoyeurs d'escadrille . . 453 Bullivantnetten voor de nieuwe pantserschepen 456

Griekenland. Nieuw vlootplan ....... 100

Aankoop „Idaho" en „Mississippi" 457

Italië.

Overname Dreadnoughts van Z.-Am.

staat. 100

Bouwplan eerstvoigende 4 jaren . 100 Aangekochte pantserschepen. . . 208

Hulpkruisers 208

Opheffing staatswerven ? . . . . 457

Japan.

Vermindering Marine-begrooting . 208

Noorwegen. Diensttijd Marineweerplichtigen. . 100

Oostenrijk-Hongarije.

De nieuwe indeeling der Zeemacht 101 De nieuwe pantserschepen . . . 457

Rusland.

Programma voor aanbouw van de vloot 101

Sluiten