Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII

inhoud.

Blz.

Nadere wijziging en aanvulling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar IQIJ-

Verslag 282

Nota ter beantwoording van het verslag 283

Handelingen der Staten-G ener aal. Tweede Kamer.

Schriftelijk beantwoorde vragen 100,

Regeling van werkzaamheden 134

Wijziging en verhooging v. h. tweede hoofdstuk v. d.

begrooting v. uitgaven v. Ned.-Indië 1914 . . 138—144 Beraadslaging over het wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van hoofdstuk VI der Staatsbegrooting voor 1914. (Opleiding onderofficieren en matrozen) . 228 Beraadslaging over het wetsontwerp tot wijziging en aan¬

vulling van de bevorderingswet enz 276

Beraadslaging over hoofdstuk VI der Staatsbegrooting voor 1915 3°5

Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Marine-begrooting 1914-

Beraadslaging 1

Beraadslaging over en aanneming van, het wetsonHverp

tot aanvulling en verhooging van hoofdstuk VI voor 1914 246

Ontwerp van wet tot aanvulling en verhooging van het VId' hoofdstuk der Staatsbegrooting.

Voorloopig verslag . . . . 257

Eindverslag 260

Memorie van antwoord 260

Marine-begrooting voor het dienstjaar 1915.

Voorloopig Verslag 335

Memorie van Antwoord 336

Beraadslaging over en aanneming van hoofdstuk VI . 338

ALPHABETISCHE NAAMLIJST VAN SCHEPEN WAAROVER IN DEZEN JAARGANG BIJZONDERHEDEN TE VINDEN ZIJN.

Blz.

Argentinië.

Revadivia 103

Moreno 103

Brazilië.

Laurenti 222

Blz.

Rio de Janeiro 596

Chili.

Almirante Simpson 95

Almirante Latorre .... 105, 208 Almirante Cochrane .... 105, 208

Sluiten