Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOTSTAFELBEREKENING, 9

x = C | D{u) — D(«„) j (c"')

f = — - !T(«) cos. <p '

T(«„)

(d'

y

x tg. <p

C2

(Mu) - A(«0) - J(«o) ! D(«) - D(«„) i) • (O

COS.'' Cp \ '

De formules van KRUPP hebben nu nog niet den bij ons gebruikelijken vorm. Om hiertoe te geraken, dienen wij rekening te houden met het aangenomen eenheidsstelsel. Tevens moeten wij nog de factor „k" en de vormen ,,X' , T" (KRUPP), ,,F" en ,,Y" invoeren. Teneinde hiertoe te

geraken, weten wij dat:

k = -—„ .

I An

7t.ri / A

waarin „P" voorstelt het projectielgewicht in K.G. en „r de straal van het projectiel in cM.

Bij de formules van SiACCl daarentegen is:

P i An

X

C ==

moo d2 X A

waarin „P" voorstelt het projectielgewicht in K.G. en „d de middellijn van het projectiel in Meters, zoodat:

2

d = 2 R (in Meters) = — r p p io P

iooo d'-

en dus

C =

A,

iooo . 4/10000 r

2.5 P 1

4 r1

An P = 2.5 Tl 5

A

An A

of

innn //8 ' X ' A r2 ' X

C = 2.5 nk

Nu is: C = — , en daar bij de KRUPP'sche methode

„^cos.2^ = 702 = i" gesteld is, is :

G =■—

2.5 jïiè.

Voert men deze waarde in de boven gevonde KRUPP-

fortrrules in, dan verkrijgen wij :

2.5 nk

tg. 0 = Tg. tp

x = 2.$nk\ D(u)

(j(«) - JOÓ

D(«0) |

= 2.5»*jT(«) — T(«o)'j

Sluiten