Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOTSTAFELBEREKEN ING

27

Het projectiel verlaat de monding en komt in de in beweging zijnde lucht, die met eene snelheid w in eene richting, die een hoek u maakt met de schootsrichting tegen het projectiel aanbotst. Het projectiel zal dus een schijnbaren wind ondervinden in grootte voorgesteld door de aanvankelijke snelheid in eene richting tegengesteld aan deze snelheid en een wind van eene snelheid tv in eene richting overeenkomst^ met de windrichting. De resultante van deze twee zal wederom de richting van den luchttegenstand aangeven en dus de richting, waarin zich de lengteas van het projectiel zal plaatsen, zijnde dit ook de richting, waarin zich het projectiel zal bewegen ten opzichte van de zich in rust gedachte lucht.

Zij in figuur 3 A de plaats van den vuurmond, AH m richting en grootte de horizontale projectie van de aanvankelijke snelheid van het projectiel, dan zal de horizontale projectie van de snelheid der lucht ten opzichte van het projectiel in richting en grootte worden voorgesteld door

Zij verder CA de richting en de grootte van de snelheid van den waren wind, dan zal het projectiel zich ten opzichte van de in rust gedachte lucht bewegen volgens eene richting, waarvan AD de horizontale projectie is.

Wij merken hierbij op, dat dientengevolge aanvankelijke snelheid, uitvaartshoek en bakshoek zullen worden gewijzigd als door eene vaart van het schip, waarbij men echter zich de richting van de vaart als tegengesteld aan die van de ware windrichting moet denken.

Het projectiel zal zich verder in deze richting bewegen; de luchttegenstand werkt in de richting van de lengteas van het projectiel en zal door de vermindering m snelheid van het projectiel de richting waarin het projectiel zich beweegt niet worden gewijzigd. Het projecüel blijft zich dus ten opzichte van de lucht in dezelfde richting bewegen. Ten opzichte van het aardoppervlak echter zal de baan van het projectiel zich met eene snelheid gelijk aan die van de lucht (windsnelheid) verplaatsen.

Ten opzichte van de in rust gedachte lucht zoude het projectiel dus b.v. in E aangekomen zijn, doch dit punt E heeft zich met eene snelheid w in de richting van den wind gedurende den vluchttijd^ verplaatst en zal dus b.v. in t zijn gekomen, terwijl EF — wt.

Het projectiel heeft dus ten opzichte van het aardoppervlak den weg AF afgelegd, doch vielen gedurende deze baan de lengteas van het projectiel en de richting van beweging

Sluiten