Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOTSTAFELBEREKENING

IQ

de vaart van het eigen schip over den grond, het niet overeenkomen van de luchtdichtheid met de als gemiddelde aangenomen,

de vaart van het doel over den grond, den waren wind.

Voor de vaart moet altijd die over den grond worden genomen; is er stroom, dan moet deze op de vaart worden toegepast, ten minste wanneer dit mogelijk is, door het bekend zijn van richting en kracht van den stroom. Zijn deze onbekend, dan wordt een fout gemaakt in de Vaart van het schip en van het doel.

In de praktijk zal men niet de ware windsnelheid en richting waarnemen, doch de schijnbare, zijnde de resultante van den waren wind en van den opgestoomden wind.

Het is dan ook gewenscht de formules zoodanig te wijzigen, dat de schijnbare windsnelheid en richting worden ingevoerd.

Sluiten