Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 o

SCHOOTSTAEEEBEREKENING.

Zij daartoe in figuur 4: A de plaats van het kanon, AB de schootsrichting, AC (v) in richting en grootte de vaart van het schip, dan is hoek BAC (ft) de hoek tusschen schootsrichting en richting voorschip; door cleze vaart zal dus eene afwijking van het projectiel ontstaan in schootsverheid van :

/ o I I sm- a \ 0 = v cos. 8 \p cos. a — q -

\ Vo sin. 1 /

en het projectiel eene afwijking naar links verkrijgen van:

, „, v sin. 8 1

A fa = — . ~ .

sin. 1 V0 cos. a

Door deze vaart wordt een schijnbare wind opgewekt in richting en grootte voorgesteld door AD (= AC).

Waait er nu een ware wind, in richting en grootte voorgesteld door AE (ze/), die een hoek pi maakt met de schootsrichting AB, dan zal cleze ware wind eene wijziging in de schootsverheid teweeg brengen van :

/, . sin. a

e = zv cos. jj, \ i — p cos. a -\- q

V„ sin. 1'

en het projectiel eene afwijking naar rechts verkrijgen van

(A 8\ = Wfin^ i-1 I—ï

sin. 1' \afstand VQ cos. a)

De totale afwijking in schootsverheid zal dus bédragen :

b + e = w cos. ju . t — \p cos. a — q Tr .' ■ (w cos. a —

\ V0 sin. 1 /

— v cos. 3]

en de afwijking naar rechts

o w sin. fx t 1

A p : — . -p—— — ; (zv sin. ix 4- v sin. 8).

sin. 1 afstand V0 cos. a sin. I ' ';

Tengevolge vaart schip en waren wind zal er aan hoord een schijnbare wind worden waargenomen, die in richting en grootte wordt voorgesteld door AF (s). welke richting een hoek '+' maakt met de schootsrichting.

Uit de figuur blijkt, dat:

AI = AH -f- AG.

s cos. yj = zv cos. u — v cos. 8

IF = EH + DG

s sin. ip = zv sin. pi -f- v sin. 8

Door substitutie van cleze waarden, gaan de gevonden formules over in:

Sluiten